Personeel & Organisatie

item showcase image

Salarisadministratie

Personeelsbeleid

Opstellen van personeelsadvertenties

Verzuimbegeleiding en reïntegratie

Employee benefits (werknemersvoordelen)

Opstellen van personele regelingen (zoals kinderopvang)

Begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures

Begeleiding/ondersteuning van directie/personeel bij personeelsregelingen

Vraagstukken omtrent (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter)

Werving & selectie