Accountancy

item showcase image

Tussentijdse rapportages

Financiële planning en estate planning

Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen

Begrotingen

Beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren

Inrichten van administraties

Bedrijfseconomische advisering

Advisering en begeleiding in automatisering

Analyse van resultaatontwikkeling

Budgettering en kostprijssystemen