MOS Tijd voor Later: Waarom het bewaren van gegevens na een overlijden belangrijk is!

MOS Tijd voor Later: Waarom het bewaren van gegevens na een overlijden belangrijk is!

Wanneer een van de ouders overlijdt, erft in de meeste gevallen de partner de nalatenschap. De kinderen verkrijgen een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering kan rentedragend zijn en is vaak pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. Bij het overlijden van de langstlevende ouder is het belangrijk dat de precieze omvang van deze vordering bekend is. Deze overbedelingsschuld van de langstlevende aan de kinderen is immers aftrekbaar voor de erfbelasting bij dit tweede overlijden.

Wat als de gegevens van eerste overlijden er niet (meer) zijn? Voorkom fiscaal nadeel!

Zijn de gegevens van het eerste overlijden niet meer voorhanden, dan kan dit bijvoorbeeld in de volgende situaties tot ongewenste gevolgen leiden:

  • De precieze omvang van de overbedelingsschuld van het eerste overlijden is niet te bepalen. Dit kan tot te veel erfbelasting leiden.
  • In het testament van de eerst overleden ouder kunnen clausules hebben gestaan, zoals bijvoorbeeld een vervroegde opeisbaarheid bij het betalen van een inkomens- of vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de zorg.
  • Ook bij vervroegde opeisbaarheid is het van belang te weten wat de precieze omvang is, en welke voorwaarden gelden.
  • Uitvoering van een (schenkings)plan bij leven om vermogen over te dragen aan de kinderen. Vermogen kan maar één keer worden overgedragen. Het is belangrijk te weten onder welke titel vermogen overgedragen wordt, om te voorkomen dat er te veel schenk- of erfbelasting wordt betaald.

MOS Advies, wat moet je bewaren na een overlijden?

Om op een later moment niet voor verrassingen te komen te staan, is het raadzaam de volgende documenten te blijven bewaren na het overlijden van een van de ouders:

  • Testament
  • Aangifte erfbelasting.
  • Aanslag erfbelasting.

Vragen? Meer info?

Wil je meer informatie of wil je advies, neem dan contact op met onze belastingadviseurs (fiscaal@mosaccountants.nl).

Foto credits: Photo by Green Chameleon on Unsplash

Facebooktwitterlinkedinmail