MOS Tijd voor Later: Voogdij over de kinderen

MOS Tijd voor Later: Voogdij over de kinderen

Wie zorgt ervoor je kind als jij dit niet meer kan?

Je hoopt dat het nooit nodig zal zijn, maar wie zorgt er voor je kind als jij en je partner dit niet meer kunnen, bijvoorbeeld door overlijden, of door verlies van het gezag?

Minderjarige kinderen staan onder het gezag van één of beide ouders. Wanneer beide ouders zijn overleden, of niet meer voor de kinderen kunnen zorgen, neemt de voogd het gezag over. Ouders kunnen van tevoren al een voogd aanwijzen, of anders wordt dit door de rechter gedaan. Iedereen die meerderjarig is, niet onder curatele staat en geestelijk gezond is, kan voogd worden.

Een voogd aanwijzen, hoe doe je dat?

Er zijn meerdere manieren om voogdij vast te leggen:

  1. In een testament bij de notaris

Je kan 1 persoon, of 2 personen gezamenlijk aanwijzen als voogd, en in het testament opnemen. De benoeming is niet openbaar, en tevens kan je aangeven welke wensen en afspraken je wil maken voor en over de kinderen. Dit kan ook betrekking hebben op kinderen die er nu nog niet zijn (toekomstige kinderen).

  1. In het gezagsregister via de rechtbank

De benoeming van de voogd is openbaar en heeft alleen betrekking op bestaande kinderen. Via deze link zijn de formulieren voor de registratie van de voogdij te vinden.

MOS Advies

Sta nog eens stil bij hoe de voogdij over je kinderen is geregeld. Past dat nog bij je persoonlijke wensen?

Vragen? / Meer info?

Wil je meer informatie of wil je advies, neem dan contact op met onze belastingadviseurs of met je relatiebeheerder.

Facebooktwitterlinkedinmail