MOS Tijd voor Later: 10 redenen om een testament op te maken.

MOS Tijd voor Later: 10 redenen om een testament op te maken.

Bij overlijden gaat het vermogen over naar de erfgenamen. Heb je geen testament opgesteld dan heeft de wet bepaald wie je erfgenamen zijn. Met een testament houd je deze touwtjes zelf in handen. Wat zijn dan redenen om een testament te maken? We hebben een overzicht gemaakt met 10 redenen om een testament op te maken.

  1. Aanpassing van de wettelijke verdeling

Stel je bent getrouwd en hebt kinderen. De wettelijke verdeling bepaalt dat alles naar je partner gaat en de kinderen krijgen een vordering op de partner. Zij krijgen nog niets in handen. Zie je dit graag anders, dan kan dit in een testament worden geregeld.

  1. Uitstellen of besparen van erfbelasting

Door een testament slim op te stellen kan erfbelasting worden uitgesteld of zelfs worden bespaard.

  1. Opnemen van een uitsluitingsclausule

Met deze clausule voorkom je dat je erfgenamen de erfenis moeten delen met een ex-partner.

  1. Nalaten aan een goed doel

Misschien heb je een goed doel wat je wil steunen. Een erfenis aan dit doel kan zelfs belastingvrij zijn.

  1. Aanwijzen van een executeur

Een executeur neemt de afwikkeling van de erfenis voor zijn rekening. Dit is verstandig, zeker wanneer er meerdere erfgenamen zijn, om onenigheid te voorkomen.

  1. Aanwijzen van andere erfgenamen

Je kan precies benoemen wie er mag erven, en wie bij vooroverlijden opvolgend erfgenaam mag zijn. Tevens kun je benoemen wie wat erft: zoals een aandeel in de boedel of een vooraf vastgesteld bedrag of goed (legaat).

  1. Aanwijzen van een bedrijfsopvolger

Wie gaat het bedrijf voortzetten? Door de bedrijfsopvolger aan te wijzen, kun je voorkomen dat het bedrijf in de problemen komt na het overlijden.

  1. WLZ-clausule

Moet de partner op enig moment een eigen bijdrage voor zorg betalen gebaseerd op de omvang van het vermogen, dan kun je bepalen dat je erfdelen vervroegd door de kinderen mogen worden opgeÃĢist.

  1. Buitenlandse bezittingen

Bezit je bijvoorbeeld onroerend goed in het buitenland, dan is het handig als dit onder de werking van het Nederlandse erfrecht valt. Dit regel je ook in het testament.

  1. Actueel houden van wensen

Een testament blijft geldig tot een nieuw testament is opgemaakt. Door wetswijzigingen of wijzigingen in persoonlijke omstandigheden kan een eerder opgesteld testament tot onbedoelde effecten leiden. Door met regelmaat de inhoud te beoordelen, blijft een testament actueel.

Voor de praktijk

Het is belang om bij belangrijke wijzigingen en/of gebeurtenissen te bekijken of je testament nog bij je wensen en situatie past.

Vragen? Meer info?

Wil je meer informatie of wil je advies, neem dan contact op met onze belastingadviseurs of met je vaste relatiebeheerder.

Foto: Photo by Philip Graves on Unsplash

Facebooktwitterlinkedinmail