MOS Loonadvies: Wijziging van de bedrijfsactiviteiten? Let op de CAO!

MOS Loonadvies: Wijziging van de bedrijfsactiviteiten? Let op de CAO!

Als in de loop van de tijd de activiteiten van je onderneming zijn gewijzigd kan het zijn dat de onderneming onder de werkingssfeer van een andere cao valt.

Juiste CAO

Bij de start van een onderneming wordt een keuze gemaakt voor de toepasselijke cao. Het is echter belangrijk om periodiek na te gaan of de gekozen cao nog altijd aansluit op de feitelijke werkzaamheden of dat de onderneming wellicht een andere cao moet gaan volgen. Dit is van belang om financiële claims achteraf te voorkomen. Een werknemer kan namelijk aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden die in een cao staan vermeld.

Pensioenfonds

Naast dat er gekeken moet worden of de onderneming nog steeds de juiste cao toepast of wellicht een cao moet gaan volgen, is het van belang om na te gaan of nog steeds het juiste pensioenfonds wordt toegepast. Pensioenpremies kunnen met terugwerkende kracht worden teruggevorderd over de periode dat premies verschuldigd waren. Het is dus belangrijk om te onderzoeken of de onderneming onder een verplichtstelling van een pensioenfonds valt en of dit nog steeds het juiste pensioenfonds is. Een bedrijfstakpensioenfonds is gerechtigd om met terugwerkende kracht deelname af te dwingen, ook al is er al een (andere) pensioenregeling van kracht.

MOS Advies

Beoordeel of de juiste cao wordt toegepast binnen de onderneming en of de onderneming is aangesloten bij het juiste (bedrijfstak)pensioenfonds.

Vragen ? Meer informatie?

Wil je meer informatie over de werkingssfeer van een cao of over de verplichtstelling van een pensioenfonds? Of wil je weten of de onderneming de juiste cao toepast of wellicht een cao moet gaan volgen? Neem dan contact op met een van onze Loonadviseurs (lonen@mosaccountants.nl).

Credits afbeelding: phototechno – Getty Images Pro

Facebooktwitterlinkedinmail