MOS Loonadvies: Invoeren van een thuiswerkregeling

MOS Loonadvies: Invoeren van een thuiswerkregeling

Veel werkgevers bieden hun werknemers de gelegenheid om een deel van de arbeidstijd thuis te werken. Momenteel vooral ook in verband met de coronacrisis, daarnaast past thuiswerken uitstekend in een maatschappij waarin flexibele dienstverlening heel belangrijk is en onmisbaar in bedrijven waar Het Nieuwe Werken is ingevoerd. In de “Wet flexibel werken” zijn de regels vastgelegd omtrent het thuiswerken. Voor meer informatie over thuiswerken zie onze whitepaper “Werken vanuit thuis”.

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer kan thuiswerken gunstig zijn. Het kan voordelen opleveren op het gebied van flexibiliteit, productiviteit en kostenbesparing. Uiteraard heeft thuiswerken ook zijn schaduwzijde. Zo kan minder persoonlijk contact leiden tot een vermindering van de betrokkenheid bij het bedrijf. Daarnaast is thuiswerken niet voor iedere functie geschikt. Ook niet iedere werknemer is qua persoonlijkheid geschikt om thuis te werken.

Voor de praktijk

  • Wanneer je thuiswerken aan je werknemers aanbiedt, is het verstandig om vooraf een thuiswerkregeling in te stellen. Je kunt een thuiswerkregeling niet zomaar weer intrekken.
  • Verder is het verstandig om met een individuele werknemer een thuiswerkovereenkomst af te sluiten.
  • Een werkgever is er verantwoordelijk voor dat de werkplek thuis voldoet aan de Arbonormen. Zie hiervoor ook de checklist “Veilig en gezond huiswerken”

Vragen? Meer info?

Wil je meer informatie of wil je advies, neem dan contact op met onze loonafdeling of onze belastingadviseurs.

Foto: Photo by Helena Lopes on Unsplash

Facebooktwitterlinkedinmail