scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS Zorg: Zorgaanbieder, denk aan je openbare jaarverantwoording!

februari 23, 2023

Vanaf het boekjaar 2022 geldt voor zorgaanbieders de regeling openbare jaarverantwoording WMG

(Wet Marktordening Gezondheidzorg). Zorgaanbieders die onder deze regeling vallen zijn daardoor verplicht om een jaarverantwoording openbaar te maken.

Wie vallen er onder de regeling?

Het uitgangspunt is dat de wet voor alle zorgaanbieders van toepassing is. Een zorgaanbieder in de zin van de WMG is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent.  Ook de maatschap en de VOF vallen onder de regeling.

Er geldt echter een vrijstelling voor:

  • Zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit de collectieve middelen of onderdeel uitmaken van de zorgplicht van de zorgverzekeraar;
  • Natuurlijke personen (zzp-ers) die geen zorg doen verlenen (zorg doen verlenen = anderen inschakelen om zorg te verlenen);
  • Aanbieders van uitsluitend ondersteunende werkzaamheden;
  • Maten en vennoten die zorg verlenen in het kader van een maatschap of vennootschap waarvan ze vennoot zijn. Dus de individuele maten/ vennoten zijn vrijgesteld, de maatschap niet.

 

Wat moet er openbaar gemaakt worden?

Deze jaarverantwoording bestaat uit drie delen:

  • Een financiële verantwoording;
  • De daarbij te voegen informatie;
  • Informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

 

Voor het inrichten van de financiële verantwoording moet de zorgaanbieder gebruik maken van de modellen die zijn opgenomen in de Regeling Openbare Jaarverantwoording WMG.

Let op!

De modellen financiële verantwoording kunnen afwijken van de reguliere verslaggevingsregels. Zo moet een kleine rechtspersoon bijvoorbeeld ook een resultatenrekening publiceren en hoeft een eenmanszaak alleen een aantal kengetallen te bekend te maken.

Wanneer moet ik publiceren?

De verantwoording over het voorgaande boekjaar dient voor 1 juni van het huidige jaar openbaar te worden gemaakt. Voor al bestaande zorgaanbieders die voor het eerst met deze regelgeving te maken hebben, geldt een verruiming van de termijn. Zorgaanbieders die vanuit de WTZi al een verantwoordingsplicht hadden, moeten gewoon voor 1 juni publiceren. Ook zorgondernemers die in 2022 als ondernemer gestart zijn moeten voor 1 juni 2023 publiceren. Voor alle overige zorgverleners geldt de verruiming wel.

De verantwoording over het jaar 2022 moet in dat geval plaatsvinden voor 31 december 2023 en de verantwoording jaar 2023 voor 1 oktober 2024.

 

Vragen? Meer info?

Wil je meer weten over regels over de jaarverantwoording voor zorgverleners of zoek je hulp bij het samenstellen van de verantwoording neem dan contact op met een van onze accountants (info@mosaccountants.nl). Zij helpen je hier graag verder mee.

 

Foto credits: Pixelshot via canva.com

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld