scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS Tijd voor Later: Overbedelingsschuld vervroegd aflossen, is dit ook een schenking?!

januari 27, 2023

Wanneer de eerste ouder komst te overlijden, verkrijgt de langstlevende ouder vaak de gehele nalatenschap toebedeeld. De kinderen verkrijgen een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering wordt opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Toch kunnen er overwegingen zijn waardoor de langstlevende ouder de vordering al eerder wil aflossen aan het kind. Wanneer dit aan de orde is, moet opgelet worden dat er niet ook nog schenkbelasting over deze uitbetaling verschuldigd is.

Belangrijk is om te weten of er rente wordt bijgeschreven op de overbedelingsschuld. Dit volgt bijvoorbeeld uit het testament.

Is de schuld renteloos, dan moet voor vervroegde uitbetaling uitgegaan worden van de contante waarde van de renteloze schuld.

Voorbeeld

De schuld van de langstlevende aan de kinderen bedraagt € 100.000 per kind.

De langstlevende is op dit moment 79 jaar oud. Volgens de waarderingsregels uit de erf- en schenkbelasting bedraagt de contante waarde van deze schuld € 70.000.

Besluit de langstlevende € 100.000 uit te keren, dan is hier een schenking van € 30.000 in begrepen, waarover schenkbelasting verschuldigd is.

Is de overbedelingsschuld rentedragend, dan moet beoordeeld worden of de rente zakelijk is. Bij een rente van 6% samengesteld is het schenkingselement doorgaans niet aanwezig en heeft de langstlevende de mogelijkheid om het nominale bedrag van de overbedelingsschuld, met bijgeschreven rente, uit te betalen aan de kinderen. In het hiervoor genoemde voorbeeld zou de langstlevende de volledige € 100.000, aangevuld met de bijgeschreven rente, zonder schenkbelasting uit kunnen keren aan het kind.

Voor de praktijk

Waarom kan het vervroegd aflossen van de overbedelingsschuld interessant zijn?

  • Om de kinderen extra liquide middelen te geven.
  • Om grondslag voor de eigen bijdrage WLZ (bij opname in een zorginstelling) te verlagen.
  • Het verlaagt het vermogen in box 3.

Twijfel je of vervroegd aflossen van de overbedelingsschuld interessant is, of dat de hoogte van het bedrag niet te hoog is, neem dan contact op met ons fiscaal team.

MOS Advies

Wil je meer informatie of wil je advies, neem dan contact op met onze belastingadviseurs (fiscaal@mosaccountants.nl) of je relatiebeheerder.

Foto: Photo by Christian Dubovan on Unsplash

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld