scroll

Kennisbank

Met MOS haalt u de kracht van kennis in huis

Lees hier alle vraagstukken die door ons zijn behandeld

MOS Fiscaal: Wat te doen met de spaartax (box 3)?!

november 29, 2022

Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben duidelijk gemaakt dat niet-bezwaarmakers voor box 3 over 2017 tot en met 2020 die geen verzoek om ambtshalve vermindering indienen, dezelfde rechten hebben als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Spaartax MOS accountants

Hoge Raad (24-12-2021: box 3 is in strijd met het recht

De Hoge Raad stelde eind vorig jaar vast dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het recht. Het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Naar aanleiding van deze uitspraak wordt op dit moment voor de heffing in box 3 uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen en een hierop gebaseerd fictief rendement.

Het Kabinet: rechtsherstel voor bezwaarmakers

Het kabinet heeft inmiddels rechtsherstel toegezegd voor degenen die bezwaar hebben gemaakt. Dit is echter niet gebeurd voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt. Dit heeft inmiddels tot tal van individuele verzoeken om ambtshalve vermindering van definitieve aanslagen geleid, terwijl er ook nog een flink aantal wordt verwacht. Dit kan tot problemen in de uitvoering leiden bij de Belastingdienst en de rechterlijke macht. De toezegging van het kabinet is bedoeld om dit te voorkomen.

Uitspraak Hoge Raad (20-5-2022:): over niet-bezwaarmakers box 3

De verzoeken om ambtshalve vermindering komen in feite allemaal neer op een verzoek om rechtsherstel, ook als er geen bezwaar was ingediend. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 besloten dat dergelijke verzoeken niet gehonoreerd hoeven te worden.

Nieuwe massaalbezwaarprocedure: “Massaalbezwaar-plus”

Diverse organisaties zijn echter van mening dat hier nieuwe argumenten tegen zijn in te brengen. Daarom is er besloten een aantal van deze zaken aan de Hoge Raad voor te leggen, waarbij de niet-bezwaarmakers aansluiten in de vorm van een nieuwe massaalbezwaarprocedure. Dit om een verdere stroom aan verzoeken om ambtshalve vermindering te voorkomen. Stelt de Hoge Raad een belastingplichtige in een nieuwe procedure rondom het rechtsherstel in het gelijk? Dan kunnen ook de andere niet-bezwaarmakers daar aanspraak op maken. Het kabinet acht de slagingskans klein.

Beroepsorganisaties: overleg over massaal bezwaar voorleggen bij de Hoge Raad

Met deze toezegging wordt de massaal bezwaar-plus procedure geïntroduceerd. Zo wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen. Om dit mogelijk te maken moet de wet worden aangepast. Een massaalbezwaarprocedure met betrekking tot verzoeken om ambtshalve vermindering bestaat namelijk momenteel niet. Het is de bedoeling dat het kabinet begin 2023 in overleg gaat met belangenorganisaties om tot overeenstemming te komen hoe de rechtsvraag het beste aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd.

Let op! De uitspraak hierop geldt dan voor iedere belastingplichtige.

 

Voor de praktijk / Standpunt MOS

  • MOS ziet geen reden om een verzoek ambtshalve vermindering in te dienen voor de groep niet bezwaarmakers.
  • De toezeggingen en antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën bieden voldoende waarborg.
  • Als je toch een verzoek om ambtshalve vermindering wil indienen dan kunnen onze belastingadviseurs je daarbij begeleiden. Onze beroepsorganisatie (Register Belastingadviseurs) heeft een model verzoekschrift opgesteld.

Vragen? Meer info?

Wil je meer informatie of wil je advies, neem dan contact op met onze belastingadviseurs (fiscaal@mosaccountants.nl)

 

Foto credits: Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

 

LAATSTE BERICHTEN

LAATSTE BERICHTEN

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

* verplicht veld