Nieuws

Als in de loop van de tijd de activiteiten van je onderneming zijn gewijzigd kan het zijn dat de onderneming onder de werkingssfeer van een andere cao valt. Juiste CAO Bij de start van een onderneming wordt een keuze gemaakt voor de toepasselijke cao. Het is echter...

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg op het moment dat je voortdurend zorg nodig hebt, meestal in een zorginstelling. Voor deze zorg betaal je een eigen bijdrage die kan oplopen tot € 2.419,- (2021) per maand. De hoogte van de eigen bijdrage die je...

Als je investeert in bedrijfsmiddelen kan je gebruik maken van fiscale investeringsregelingen. 1. KIA (kleinschaligheids investeringsaftrek. 2. EIA (energie investeringsaftrek). 3. MIA(milieu investeringsaftrek). 4. Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor de praktijk • Bezoek de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. • Voorkom fiscaal nadeel, maak een investeringsplanning voor 2022. • Vraag de...

E-Herkenning is dé manier van inloggen voor ondernemers. Hiermee log je op één manier veilig in bij ruim 500 organisaties. De organisaties weten zeker wie je zegt dat je bent én dan mag je doen wat je wil doen. Hoe hoger het niveau van E-Herkenning,...

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. Bestaande ondernemingen hebben tot 27 maart 2022 de tijd...

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit....

NOW Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5). Het omzetverlies kan maximaal 80% bedragen. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. Wijzigingen Ten opzichte van de eerdere...

Als u per 1 januari 2022 jaar gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw, moet u zich snel aanmelden. Uw aanmelding moet namelijk uiterlijk vier weken voor 1 januari bij de Belastingdienst binnen zijn. Voordeel KOR U kunt zich...

Nog even en het is 5 december. Besluit u om voor uw werknemers een sinterklaasfeest te organiseren, dan is dit in beginsel belast loon. Hoe dit belast wordt, is afhankelijk van de omstandigheden. Feest op de werkplek Organiseert u het sinterklaasfeest op...

Woning en hypotheek in box 1 Dat uw woning in box 1 zit, betekent onder meer dat u hierover jaarlijks belasting betaalt via het eigenwoningforfait. Een deel van de WOZ-waarde, in 2022 in de meeste gevallen 0,45%, moet u daardoor bij uw inkomen tellen. Daar mag...