Nieuws

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen De WBTR is bedoeld om wanbestuur binnen verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk te voorkomen. Met de WBTR wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regels die al gelden voor besturen van nv’s en bv’s. Overigens bevat de WBTR ook een aantal aanpassingen...

Uitstel verlengd Oorspronkelijk moesten bedrijven vanaf 1 juli van dit jaar hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Op aandrang van de Tweede Kamer is dit met drie maanden uitgesteld en hoeven bedrijven dus pas vanaf 1 oktober van dit jaar hun nieuwe belastingschulden te betalen. Aflossen vanaf...

Consultant op locatie In bovengenoemde zaak ging het om een consultant, een ondernemer, op het gebied van het verbeteren van bedrijfs- en informatieprocessen. De man voerde zijn werkzaamheden in 2014 en 2015 gedurende langere tijd op locatie bij zijn opdrachtgevers uit. Hier huurde hij dan een...

Coronabanen in de zorg Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. De Subsidieregeling coronabanen in de zorg is verlengd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Subsidieaanvragen over deze tweede periode (1 juli tot en met 31 december) kunnen tot en met...

Heeft u door de coronacrisis moeite met het betalen van uw belastingschulden, dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u al uitstel, dan kunt u tot en met 30 juni ook vragen dit te verlengen....

Hoeveel subsidie? De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening. Wanneer aanvragen? Een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden, moet u uiterlijk op 30 juni...

In een aan de kantonrechter in Amsterdam voorgelegde zaak ging het om een werknemer die claimde al vanaf 1993 bij de werkgever werkzaam te zijn. Zijn huidige werkgever had de zaak overgenomen in 2017 en was van mening dat hij pas vanaf dat moment een...

Als een werkgever in de dertiende maand verplicht is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst, geldt dat deze uren minimaal gelijk moeten zijn aan het gemiddelde aantal verloonde uren over de af gelopen twaalf maanden. Alleen de uren die elkaar binnen zes maanden tijd...

Btw zonnepanelen Dat ook particulieren de btw op hun zonnepanelen kunnen terugvragen, staat vast. Dit vanwege het feit dat ze een deel  van de opgewekte energie aan het energiebedrijf verkopen en daarvoor dus ook als ondernemer aangemerkt kunnen worden. Ook de btw op de woning? In een uitspraak...

Omvang afhankelijk van aantal aanvragen De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen. Uitzonderlijke prestatie Voorwaarde voor de bonus is dat de medewerker in de zorg in de periode...