Nieuws

De regeling is met name gericht op personen die werkloos zijn of dreigen te raken als gevolg van de coronacrisis. Vanwege het succes van de regeling wordt deze dit jaar voortgezet. Derde aanvraagtijdvak De derde periode waarin de subsidie kan worden aangevraagd loopt van woensdag 1 september...

Als u verschillende prestaties aanbiedt, kunnen die voor de btw onder omstandigheden toch als één prestatie worden aangemerkt. Onder andere wanneer er sprake is van een ‘bijkomende prestatie’. Maar wanneer is hiervan sprake? Toegang tot theater plus drankje Eerder legde een ondernemer...

TVL eerste kwartaal 2021 De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben. Van de vaste lasten wordt in het eerste kwartaal 2021, afhankelijk van het omzetverlies, 85% gecompenseerd. Bij bijvoorbeeld 50%...

Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting te kunnen betalen, is dit een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een zogenaamde buitensporige last. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De zaak werd voor verder...

Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan...

Is er iemand overleden in de nabije omgeving? Dan breekt vaak een verdrietige tijd aan. En ook een periode waarin er veel geregeld moet worden. Eerst de uitvaart of crematie en daarna begint de afwikkeling van de nalatenschap. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de...

Het Kabinet heeft aangekondigd dat in het Belastingplan 2022 een voorstel wordt opgenomen voor het onbelast vergoeden van kosten voor thuiswerken als gerichte vrijstelling onder de Werkkostenregeling. Een stap waar de praktijk al lang op wacht. Hoe dit er precies uit zal gaan zien zal...

Controle van werknemers is niet verboden. Werkgevers erop moeten toezien dat werknemers gezond en veilig werken thuis, dus controle is ook niet per definitie iets negatiefs, het is ook bedoeld om werknemers te beschermen. Het controleren van werknemers mag echter alleen onder strikte voorwaarden en...

De Update lonen is een handig naslagwerk voor werkgevers. Deze update bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de auto van de zaak, de mogelijkheden voor...