Auteur: Joost Botermans

25. Speel in op verlenging tariefschijf De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2022 verlengd. Het lage tarief geldt in 2021 voor de eerste € 245.000 winst, maar vanaf 2022 voor de eerste € 395.000 winst. Valt de winst van uw bv...

14. Beoordeel de hoogte van uw winst Aan het eind van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. Beoordeel of uw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht komt u in de inkomstenbelasting net in het hoogste tarief. Het kan dan aantrekkelijk zijn om uw winst te...

1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 blijven volgend jaar vrijwel gelijk. De meeste aftrekposten gaan echter volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt als uw inkomen meer dan € 69.398 bedraagt en u aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken....

De steunmaatregelen komen ten einde, maar de economische gevolgen van de coronacrisis zijn daarmee niet weg. Deze zullen we waarschijnlijk nog lange tijd ervaren. Weten waar je als ondernemer staat, blijft van cruciaal belang. Wat doen wij om je te helpen en wat kun je...

Reorganisatie van je bedrijf? Dat kan betekenen dat je onder andere afscheid neemt van oudere werknemers. Je loopt dan het risico dat de Belastingdienst een ontslagvergoeding aan dergelijke medewerkers bestempelt als een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Je betaalt dan een zogenaamde RVU-strafheffing van 52%...

Stiefkinderen zijn niet automatisch erfgenaam en delen niet altijd mee in de erfenis. Is er geen testament, dan erft een stiefkind niets. Bij testament kun je stiefkinderen benoemen als erfgenaam. Zij hebben daarmee dezelfde (juridische) positie als eigen (biologische) kinderen die als erfgenaam zijn benoemd. Zo...

De executeur is de uitvoerder van de erfenis en zorgt ervoor dat zaken worden verkocht, schulden worden afgehandeld en de erfenis wordt verdeeld op de wijze zoals je dit in je testament hebt bepaald. In het testament kun je ook specifieke opdrachten vastleggen voor de...

Jaarlijks ontvang je van ons een verzoek voor het aanvragen van een machtiging voor “de voor ingevulde aangifte inkomstenbelasting” (“de VIA”) en voor het ontvangen van elektronische aanslagen Doorlopende machtiging Vanaf 1 september 2021 biedt de Belastingdienst ons de mogelijkheid om voor onze klanten door middel van...