Auteur: Joost Botermans

Als in de loop van de tijd de activiteiten van je onderneming zijn gewijzigd kan het zijn dat de onderneming onder de werkingssfeer van een andere cao valt. Juiste CAO Bij de start van een onderneming wordt een keuze gemaakt voor de toepasselijke cao. Het is echter...

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg op het moment dat je voortdurend zorg nodig hebt, meestal in een zorginstelling. Voor deze zorg betaal je een eigen bijdrage die kan oplopen tot € 2.419,- (2021) per maand. De hoogte van de eigen bijdrage die je...

Als je investeert in bedrijfsmiddelen kan je gebruik maken van fiscale investeringsregelingen. 1. KIA (kleinschaligheids investeringsaftrek. 2. EIA (energie investeringsaftrek). 3. MIA(milieu investeringsaftrek). 4. Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor de praktijk • Bezoek de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. • Voorkom fiscaal nadeel, maak een investeringsplanning voor 2022. • Vraag de...

E-Herkenning is dé manier van inloggen voor ondernemers. Hiermee log je op één manier veilig in bij ruim 500 organisaties. De organisaties weten zeker wie je zegt dat je bent én dan mag je doen wat je wil doen. Hoe hoger het niveau van E-Herkenning,...

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. Bestaande ondernemingen hebben tot 27 maart 2022 de tijd...

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit....

59. Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2021 indienen. Vergeet dan niet te kijken naar de uitgaven voor uw personeel en relatiegeschenken. De btw op deze uitgaven is niet altijd aftrekbaar, ook...

51. Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2021 bedraagt deze vrijstelling € 105.302. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor...

47. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Daarna is het dan geldende percentage van toepassing. Heeft u een elektrische auto van de zaak die in...

40. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV). U krijgt het LIV alleen voor werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren per...