juni 2022

De Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden treedt in principe op 1 augustus 2022 in werking. De wet zal gelden voor zowel nieuwe als bestaande arbeidsrelaties. Wat houdt deze wet in? De wet is een gevolg van een Europese richtlijn met als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers...

Er kunnen verschillende redenen zijn om als vennoot of maat uit de vennootschap onder firma (vof) te stappen. Denk bijvoorbeeld aan de opvolging door een nieuwe vennoot of aan een conflict waardoor de samenwerking geen toekomst heeft. VOF-akte Belangrijke afspraken tussen de vennoten zijn terug te vinden...

Vanaf augustus verandert de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding. Dit is het gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor u als werkgever? Tot nu toe Uit de...

De fiscus heeft jarenlang de aftrek van giften aan culturele instellingen te beperkt toegepast. Dit blijkt uit een juridische analyse, zo schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Culturele giften Voor giften aan culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) mag...

Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden? Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met betrekking tot het...

Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiële stukken worden bepaald, aldus de rechter. TVL De tegemoetkoming vaste lasten...

Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een wetswijziging voor. Kinderopvangtoeslag en huurtoeslag Het kabinet wil wettelijk gaan regelen...

De TVL kende specifieke voorwaarden voor starters. Zou u ook als starter moeten worden aangemerkt wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wijzigde in de periode dat deze subsidieregeling van kracht was? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Tegemoetkoming Vaste Lasten De Tegemoetkoming...

De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken. Grensarbeiders Werknemers die in België of Duitsland...