april 2022

De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant. Vooral voor mensen met spaargeld...

Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heeft u dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei. Gecombineerde opgave Met de Gecombineerde opgave...

Met de MOS Praktijkwijzers helpen we je met relevante thema’s door deze eenvoudig uit te leggen, zodat jij precies weet wat een desbetreffend onderwerp voor jou betekent. Mochten er toch vragen zijn, dan staan we uiteraard klaar om je verder te helpen.   Klik hier om de...

De zorg- en informatieverplichting van de werkgever over vakantie uren reikt ver. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer ook daadwerkelijk zijn vakantie opneemt en hem tijdig informeert dat hij niet-opgenomen vakantie uren gaat verliezen. Wettelijk vakantie uren, hoe zit dat? Iedere werknemer in Nederland heeft...

Op vrijdag 15 april 2022 heeft staatssecretaris van Financiën twee brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over box 3. De ene brief houdt verband met het op 24 december 2021 gewezen arrest van de Hoge Raad. In de tweede brief (contourennota) wordt ingegaan op de...

Je bent ooit begonnen als ondernemer in de vorm van een eenmanszaak. In de loop der jaren hebben er zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. De onderneming is gegroeid, wellicht ben je een samenwerkingsverband aangegaan met anderen (familieleden of derden) of heb je de onderneming ingebracht in...

Je krijgt er vroeg of laat mee te maken, de opvolging of overname van je onderneming. Een bedrijf verkopen of overdragen is een complex traject dat vraagt om goede planning en voorbereiding. Financieel, fiscaal, juridisch en emotioneel Uiteraard zijn de financiële, fiscale en juridische aspecten belangrijk. Maar...

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt niet langer als oproepcontract gezien. Hierdoor kunt u mogelijk AWf-premie terugvragen over 2020 en 2021. Dat kan als u door toepassing van het oude standpunt te veel premie betaalde. Gewijzigd standpunt Door een gewijzigd standpunt...

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In...