februari 2022

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100%...

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming...

Ondernemers in de evenementensector kunnen vanaf 28 februari 2022 een beroep doen op een nieuwe steunmaatregel, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementensector (ATE). De regeling geldt alleen voor evenementen waarvoor geen tegemoetkoming kon worden verkregen via de TRSEC (Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19). ...

Welke maatregelen beëindigd? De loonsteun via de NOW, de steun voor vaste lasten via de TVL, het uitstel van betaling van belastingschulden en de versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz) worden beëindigd. De Bbz blijft in zijn oorspronkelijke vorm wel bestaan. Concreet betekent dit dat...

Als je als werkgever/ ondernemer een onderneming of een gedeelte van een onderneming overneemt, krijg je te maken met de wettelijke regels voor de overgang van een onderneming. De overgang van een onderneming is juridisch vrij complex. Diverse wettelijke regelingen zijn van toepassing (onder andere...

Er zijn diverse regelingen die ervoor kunnen zorgen dat je op een fiscaalvriendelijke wijze kunt investeren binnen je bedrijf. Onderstaand een aantal mogelijkheden. Investeringsaftrek De investeringsaftrek geeft een extra aftrekpost in de winstsfeer en kent een drietal vormen: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is een aftrekpost op je winst....

Het doek voor box 3 is net voor Kerst 2021 gevallen. De belastingheffing op spaargeld, effecten en bijvoorbeeld verhuur van onroerend goed is door de hoogste rechter, toch min of meer onverwacht, als onrechtmatig afgehamerd. Nu rijst de vraag hoe spaarders en beleggers moeten worden...

Als bestuurder van je vennootschap of een stichting neem je veel beslissingen. Daarbij kun je een fout of vergissing maken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor het risico van persoonlijke aansprakelijkheid na een fout. Van jezelf of van één van je medebestuurders. Hiermee bescherm...