mei 2021

De levensloopregeling is op 1 januari 2012 afgeschaft, waarbij overgangsrecht tot 31 december 2021 is afgegeven. Bedragen die nog gereserveerd staan op een levenslooprekening worden uiterlijk 1 november 2021 uitbetaald en tot het belastbaar inkomen box 1 gerekend. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer...

De coronacrisis kan moeilijkheden meebrengen voor je vennootschap (je BV). Wellicht kan zij niet al haar afnemers van producten voorzien, niet al haar leveranciers tijdig betalen of niet meer voldoen aan de verplichtingen jegens haar contractpartijen. Het kan zijn dat jij je als bestuurder afvraagt...

Wat speelt er in ondernemend Nederland? Wat zijn de ontwikkelingen en trends in je branche? Wat is de impact van de politieke besluitvorming in Den Haag op de sector waarin jij werkzaam bent? Welke items zijn voor jou van belang? Waar wil jij op sturen? Een...

Door allerlei beperkende maatregelen heeft een deel van de consumentenbestedingen zich in 2020 verplaatst van horeca en toerisme naar de detailhandel. Vooral webwinkels, doe-het-zelf-zaken, fietsenwinkels en supermarkten hebben daarvan geprofiteerd. Andere winkels, bijvoorbeeld op het gebied van kleding en schoenen, zagen de omzetten...

Middelingsregeling De middelingsregeling is een regeling in de inkomstenbelasting waarbij belasting wordt betaald over een gemiddeld inkomen in plaats van het daadwerkelijke inkomen. Dat gemiddelde wordt berekend over een periode van drie aaneengesloten jaren. Omdat het gemiddelde inkomen bij sterk wisselende jaarlijkse inkomens lager ligt resulteert...

Gemiddeld steeg de omzet in 2020 met 0,6 procent, versus +6 procent een jaar eerder. De winstgroei kwam uit op ruim 9 procent, tegenover ruim 14 procent in het voorgaande jaar. De winstgroei van ruim 9 procent is wel het laagste percentage in jaren. In...

Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na...

Wet verbetering poortwachter De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De wet kent diverse verplichtingen voor werkgever en werknemer. Zo moet bijvoorbeeld na zes weken ziekte door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom...

Zelfstandig of niet? Of btw berekend moet worden hangt af van de vraag of er sprake is van zelfstandigheid van de commissaris of andere toezichthouder ten aanzien van de toezichthoudende werkzaamheden. Dit is vaak niet het geval, wat betekent dat dan geen btw in rekening hoeft...