mei 2021

De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. Dit heeft het kabinet donderdag 27 mei bekendgemaakt....

Door corona zijn de logistieke stromen in 2020 behoorlijk ontregeld geraakt, maar in grote delen van de transport en logistiek is er na de lockdown ook weer vrij snel een herstel opgetreden. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen...

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzetkrimp breed gedragen De omzet is in de horeca in 2020 per saldo met 21,5 procent gekrompen, tegenover een lichte groei voor het mkb als geheel (0,6 procent). De krimp in...

Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert. Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de fiscale boekwaarde. De overdrager...

Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kun je ervoor zorgen dat je partner en de kinderen financieel goed verzorgd achterblijven. De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aflossing van de hypotheek op de eigen woning, studie van de kinderen of creëert...

Bij overlijden gaat het vermogen over naar de erfgenamen. Heb je geen testament opgesteld dan heeft de wet bepaald wie je erfgenamen zijn. Met een testament houd je deze touwtjes zelf in handen. Wat zijn dan redenen om een testament te maken? We hebben een...

Bied je als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren mogelijk interessant.  Subsidie voor praktijkleren De overheid wil ondernemers stimuleren te investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. De subsidie praktijkleren compenseert ondernemers gedeeltelijk voor de tijd die zij extra nodig hebben om de...

Veel werkgevers bieden hun werknemers de gelegenheid om een deel van de arbeidstijd thuis te werken. Momenteel vooral ook in verband met de coronacrisis, daarnaast past thuiswerken uitstekend in een maatschappij waarin flexibele dienstverlening heel belangrijk is en onmisbaar in bedrijven waar Het Nieuwe Werken...

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor je oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld aan de kant zet, het is een reservering van een deel van...