april 2021

NOW De NOW vergoed momenteel tot 85% van de loonkosten bij een minimaal omzetverlies van 20%. Voor de NOW, geldend voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, gebruikt het UWV de loonkosten van juni 2020 als vergelijkingsmaand. Voor veel amateursportverenigingen valt dit...

De Belastingdienst stopt het beslag op loon of uitkering vanaf april deels. Dat komt omdat de Belastingdienst nog geen rekening heeft gehouden met de wijziging van de beslagvrije voet. Met de beslagvrije voet wordt het minimumbedrag bedoeld dat na beslag op het loon...

Voor werkgever en werknemer gelden termijnen die ze bij de opzegging moeten hanteren. Als hoofdregel geldt dat opzegging tegen het einde van de maand dient plaats te vinden. Dit is slechts anders als in een schriftelijke overeenkomst, cao of door het gebruik een andere dag...

Motorrijtuigenbelasting (MRB) Een camper komt op verzoek in aanmerking voor het bijzondere tarief MRB. Fiscaal is sprake van een camper wanneer de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen, is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid en voldoet aan de inrichtingseisen. De...

Wanneer je samenwoont met je partner ben je juridisch niets van elkaar. Ieder houdt zijn eigen vermogen, en in beginsel is er geen gemeenschappelijk vermogen. Dit is tijdens leven zo, maar ook bij overlijden. Over en weer zijn er nauwelijks tot geen rechten en verplichtingen,...

Wie zorgt ervoor je kind als jij dit niet meer kan? Je hoopt dat het nooit nodig zal zijn, maar wie zorgt er voor je kind als jij en je partner dit niet meer kunnen, bijvoorbeeld door overlijden, of door verlies van het gezag? Minderjarige kinderen staan...

Identificatie van je werknemers Vóór aanvang van de werkzaamheden moet een werkgever de identiteit van een nieuwe werknemer vaststellen. Hij moet dat doen aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlands paspoort, een Europese identiteitskaart, identiteitskaart Nederlandse gemeenten, verblijfsdocument a t/m f,...

Onlangs heeft de staatssecretaris aangegeven dat de goedkeuring, dat de werkgever geen gevolgen hoeft te verbinden aan een wijziging van het reispatroon van de werknemer, is verlengd tot 1 juli 2021. Krijgen de werknemers een vaste reiskostenvergoeding van de werkgever, en werken zij vanwege de coronacrisis...

Op basis van het burgerlijk wetboek moeten alle rechtshandelingen tussen de enig aandeelhouder en de BV schriftelijk worden vastgelegd (“schriftelijkheidscriterium”). De achterliggende gedachte van deze regeling is de mogelijke benadeling van schuldeisers. Hoe moeten de rechtshandelingen worden vastgelegd? Over de wijze en het moment van schriftelijke vastlegging...