februari 2021

Arbeidsrelatie, ja of nee? Als u iemand inhuurt voor bepaalde werkzaamheden, is soms onduidelijk of er sprake is van een arbeidsrelatie of dienstbetrekking. Dit is echter wel belangrijk, want als hiervan sprake is moet u loonheffing en premies werknemersverzekering inhouden. VAR en wet DBA In het verleden werd...

Als u meerdere bv’s heeft, kunt u ook dit jaar weer gebruikmaken van de concernregeling in de werkkostenregeling, de WKR. Maar is dat wel zo voordelig? Werkkostenregeling Via de WKR kunt u allerlei zaken belastingvrij vergoeden of verstrekken aan uw personeel. Denk...

Tozo De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die vanwege corona in moeilijkheden zijn gekomen. De regeling kan zorgen voor inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning kan worden verleend wanneer het inkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen. De ondersteuning...

De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt. Premie werknemers De Zvw-premie voor werknemers stijgt dit jaar van 6,7% naar 7%. Dat komt neer...

Om bezwaar te kunnen maken tegen een WOZ-beschikking moet deze op uw naam zijn gesteld. Daarvoor is vereist dat u belang heeft bij de beschikking. Heeft u zojuist een woning geërfd, dan voldoet u ook aan die voorwaarde, omdat u als erfgenaam erfbelasting...