februari 2021

Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen vanaf 15 februari een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021 via de site van het UWV. Tegemoetkoming...

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan...

Dit moet ongewenste omgangsvormen op de werkvloer terugdringen en bijdragen aan een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Tevens moet het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterken. Beleid ongewenste omgangsvormen Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht om als onderdeel van het...

De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen. Werkkostenregeling Via de WKR kunt u...

Een werknemer die als gevolg van onwerkbaar weer, zoals vorst, ijzel en sneeuw niet kan werken, heeft mogelijk recht op een WW-uitkering. In dit verband wordt gesproken over een bijzondere WW-uitkering en deze duurt voor zolang deze omstandigheden spelen. In de cao of...

Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona en kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen. Als personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunnen werkgevers ook de eventueel hiermee samenhangende kosten belastingvrij vergoeden. ...

Beperkingen horeca Door de coronacrisis heeft met name de horeca al vanaf 15 maart 2020 te maken met forse beperkingen. Horecagelegenheden waren gesloten of moesten zich beperken tot bezorgen en afhalen. De horeca blijft waarschijnlijk dicht tot (in ieder geval) 2 maart. Redelijkheid en billijkheid De rechter vindt...

Goingconcernwaarde Met de rekenmodule kan de goingconcernwaarde van een agrarisch bedrijf worden berekend. Dit is kort gezegd de waarde van een bedrijf als het na de overdracht normaal wordt voortgezet. De fiscus hanteert de goingconcernwaarde bij schenking en vererving van een agrarisch bedrijf. Rekenmodule De rekenmodule vraagt om...

Administratieve verplichtingen Administratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet u van uw werknemers bijvoorbeeld de identiteit vaststellen en controleren. Ook kunnen scholieren en studenten bijvoorbeeld een verklaring inleveren, waardoor u minder loonheffing hoeft in te...

De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%. Wat is...