februari 2021

Een investeringsaftrek is een extra aftrekpost als u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen. Voor de fiets zijn twee van de drie vormen van belang: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost als u investeert in bedrijfsmiddelen via aankoop of financial lease....

Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees...

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan...

Hogere WOZ-waarde Omdat de WOZ-waarde als grondslag wordt gebruikt voor diverse belastingen kan een lagere WOZ-waarde lonen. Soms is een hogere WOZ-waarde echter prettiger. Bijvoorbeeld wanneer u de woning wilt verkopen of een gesprek wilt aangaan met de bank over eventuele hypotheekvoorwaarden. Let op! De bezwaartermijn...

Projecten duurzaam vervoer DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. Delen van ervaringen De nieuwe regeling valt onder...

Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het...

Verschil 5% in 2021 De lage WW-premie bedraagt dit jaar 2,7%. De hoge WW-premie voor mensen met een flexibel arbeidscontract is 5%-punt hoger, dus 7,7%. Werknemers met een vast contract zijn in dit opzicht dus een stuk voordeliger. Voorwaarden lage WW-premie Werkgevers betalen de lage WW-premie voor werknemers...

De regeling voor de fiets, die vanaf 2020 geldt, maakt een einde aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de...

Buitenlandse werknemers De 30%-regeling heeft betrekking op werknemers bij u in dienst, die in het buitenland zijn geworven of naar Nederland zijn uitgezonden. Vanwege de extra kosten die hiermee samenhangen, mag een deel van het loon belastingvrij worden uitgekeerd. Dit deel is maximaal 30%. Voorwaarden De 30%-regeling kent...

Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Energielabel Kantoorpanden moeten vanaf 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel...