januari 2021

Heeft u een Nederlands of buitenlands landgoed in bezit, vruchtgebruik of erfpacht? Ga dan na of u het landgoed kunt laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten. Per 1 januari 2021 zijn wel de voorwaarden voor rangschikking...

Cafetariaregeling Met een zogenaamde cafetariaregeling kunt u als werknemer brutoloonbestanddelen (bijvoorbeeld loon in geld of verlof) omruilen voor andere vormen van loon. Naast dat een cafetariaregeling op die manier een prettige vorm van flexibilisering van arbeidsvoorwaarden kan zijn, kan het ook een fiscaal voordeel hebben. De...

Contribution towards payroll costs The contribution towards payroll costs under the Temporary Emergency Bridging Measure for Sustained Employment (NOW scheme) is being expanded rather than scaled back. The maximum compensation under the scheme will amount to 85% instead of the current level of 80% in the...

U kunt deze week nog de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 29 januari om 17.00 uur binnen zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), anders krijgt u niets. Omvang...

Privégebruik Van goederen en diensten die u deels privé gebruikt, mag u niet alle btw aftrekken. Dat geldt ook voor auto’s, maar hiervoor bestaan forfaitaire regelingen. De correctie moet u in de laatste btw-aangifte van het jaar opnemen. De meeste ondernemers moeten die vóór 1 februari...

Tegemoetkoming loonkosten De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt niet versoberd maar juist verruimd. Zo gaat de maximale compensatie 85% bedragen in plaats van 80% nu, bij 100% omzetverlies. De voorziene vermindering van het maximum per werknemer per 1 april van twee keer naar...

Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zijn bij lage winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt aantrekkelijk, maar leidt er ook toe dat u bijvoorbeeld verliezen niet kunt verrekenen. Bij verliezen kan het daarom voor u voordeliger zijn om te kiezen voor...

Als u een auto van de zaak rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen als u de auto in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Dit moet u wel kunnen bewijzen. Een sluitende kilometeradministratie is daartoe erg nuttig, maar...

Laag tarief De overdrachtsbelasting kent sinds dit jaar verschillende tarieven voor woningen. Het bestaande lage tarief van 2% is alleen nog maar van toepassing voor degene die zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen. Vrijstelling U komt in aanmerking voor een vrijstelling als u een...

Met ingang 1 januari 2021 hanteren notarissen standaard bij de aankoop van onroerend goed het tarief van 8% overdrachtsbelasting. Starters, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, kunnen gebruik maken van een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij de aankoop van de eerste woning. Vanaf 1...