november 2020

Heeft u voor een werknemer een doelgroepverklaring nodig, zodat u loonkostenvoordeel (LKV) kunt krijgen? Dan is het van belang dat uw werknemer de doelgroepverklaring tijdig aanvraagt bij het UWV. De aanvraagtermijn is namelijk weer teruggebracht naar 3 maanden in plaats van 6. ...

Extra steunpakket De sector heeft, net als overige ondernemers, ook recht op de normale steunmaatregelen voor ondernemers, zoals NOW, TVL en Tozo. Het extra steunpakket is dan ook specifiek op de sector gericht. Verlenging Met het steunpakket worden onder meer de maatregelen uit het eerste steunpakket verlengd. Hiermee...

Vergelijkingsmethode Voor het bepalen van de WOZ-waarde van woningen gebruikt de gemeente vaak de vergelijkingsmethode. Omdat het praktisch onmogelijk is alle woningen te taxeren, gaat men uit van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Voldoende vergelijkbaar? Daarbij is nogal eens de vraag aan de orde of een woning voldoende vergelijkbaar...

De premies De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020. Wat zijn de percentages...

Open voor alle sectoren De aanvraag staat open voor bedrijven in alle sectoren van de economie, met uitzondering van de financiële sector. Voor het verkrijgen van de tegemoetkoming hoeft een bedrijf, in tegenstelling tot de eerdere TVL, dus niet ingedeeld te zijn in een bepaalde sector...

Kortlopend leverancierskrediet Met kortlopend leverancierskrediet is jaarlijks ruim € 200 miljard gemoeid. Hierdoor kunnen leveranciers hun klanten op afbetaling goederen en diensten leveren. Normaal gesproken wordt dit risico voor de leverancier bij commerciële partijen verzekerd. Coronacrisis Vanwege de coronacrisis dreigde dit tot stilstand te komen, wat voor de...

Het kabinet trekt de komende jaren tientallen miljoenen uit om boeren en tuinders om te laten schakelen naar een duurzamere manier van produceren. Hiervoor komen subsidieregelingen en een investeringsfonds beschikbaar. In totaal stelt minister Schouten (LNV) € 175 miljoen beschikbaar voor dit 'Omschakelprogramma...

Volgend jaar, in 2021, wordt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege de coronacrisis. Schenkvrijstelling voor kinderen De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder...

Bron: SRA - Publicatiedatum: 23-11-2020 Consumenten die online kopen, moeten beter worden beschermd. Daarvoor heeft staatssecretaris Keijzer (EZK) een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, waarmee de regels bij online aankopen gemoderniseerd worden en beter kunnen worden gehandhaafd. Het plan wordt binnenkort voorgelegd...

Wat is werkkleding? Werkkleding in fiscale zin is kleding die vrijwel alleen voor het werk kan worden gebruikt, zoals de overall van een loodgieter of de witte jasschort van een slager. Niet alleen voor het werk? Onder werkkleding verstaan we ook kleding die voorzien is van logo’s van...