oktober 2020

Wie komen in aanmerking? 1. Gift aan ANBI’s Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar, waarbij het kan gaan om een gewone gift en om een periodieke gift. Voor een periodieke gift geldt geen minimum of maximum, voor een gewone gift wel. Die is...

Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid? Dienstbetrekking? Bepalend voor het antwoord voor werknemers is of er nog sprake...

Uitbreiding TVL De bestaande tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) is eenmalig voor de periode oktober t/m december 2020 ook beschikbaar voor bedrijven zonder de juiste SBI-code. Dit betekent dat in beginsel alle ondernemingen die in die periode minstens 30% omzetverlies realiseren, voor de TVL in aanmerking...

Oorspronkelijk ook compensatie bij ziekte of gebreken Volgens het regeerakkoord kunnen werkgevers in twee situaties compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen. Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen die zijn betaald bij ontslag vanwege langdurig arbeidsongeschiktheid van werknemers. Per...

RI&E is wettelijk verplicht Het opstellen van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht voor bedrijven met personeel. Dit staat in de Arbowet. Het is een praktisch hulpmiddel om in kaart te brengen welke risico’s uw werknemers lopen in de uitvoering van...

Lenen bij de bv Dga’s kunnen een lening afsluiten bij hun bv. Dit kan fiscaal interessant zijn. Om de hoogte van het bedrag dat een dga kan lenen bij zijn bv te beperken, ligt er een wetsvoorstel om vanaf 2023 een maximum van € 500.000 vast...

Hanteert u geen of een kortere opzegtermijn dan is afgesproken in het arbeidscontract – ook wel onregelmatig opzeggen genoemd –, dan dient u toch de afgesproken opzegtermijn aan te houden bij de vaststelling van de transitievergoeding. Onregelmatig opzeggen om betaling van een hogere transitievergoeding te...

Als een gemeente een markt wil promoten, kan men hiervoor een speciale campagne starten. Maar kunnen de hiermee gepaard gaande kosten ook worden gedekt via de heffing van marktgelden? De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt van wel. Marktgelden Gemeentes kunnen op grond van de...

De wet bepaalt over welke bezittingen belasting moet worden betaald. Voor een erfenis kent de wet enkele uitzonderingen, waardoor je geen box 3 belasting hoeft te betalen. Wilt u hier gebruik van maken? Let dan goed op alle voorwaarden. Vruchtgebruik? Als één...

Business to business Providing services Netherlands - United KingdomAccording to the general rule, after a no-deal Brexit a service provided to a VAT-registered business in the United Kingdom will be taxed in the customer’s country: the United Kingdom. The VAT-registered seller does not include any VAT on...