augustus 2020

NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober t/m december 2020) moet het omzetverlies – net als nu –...

Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook...

De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. De maatregelen zouden tot ver in 2021 van kracht blijven, zij het in afgeslankte vorm. Wat verandert er mogelijk voor de NOW, de Tozo...

Aanvragen bij UWV De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV (zie uwv.nl). U krijgt in eerste instantie een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt in twee etappes van twee maanden uitbetaald. Let op! U moet het omzetverlies schatten. Doe dit...

Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de MIA en Vamil kunnen claimen. Deze lijst krijgt ieder jaar een update. Ondernemers die in 2021 hun product aan de Milieulijst willen toevoegen, moeten vóór 1 september een voorstel indienen. Milieulijst De Milieulijst...

Zuiveringsheffing U betaalt zuiveringsheffing zodat het waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. Uw geld gaat bijvoorbeeld naar het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties. Doorberekenen met opslag Onlangs kwam een zaak voor het hof Arnhem-Leeuwarden waarbij een exploitant van een recreatiepark de in rekening gebrachte zuiveringsheffing had verhaald op de...

Corona Vanwege corona zijn al veel banen verloren gegaan en is het nog maar de vraag of deze ooit terugkomen. Wie dit niet wil afwachten, kan misschien beter ander werk zoeken of zich laten omscholen. De overheid heeft voor advies geld beschikbaar gesteld met het crisisprogramma...

De start van uw horecaonderneming in een nieuwe bedrijfsruimte valt of staat bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Wat nu als u een bedrijfsruimte heeft gehuurd en het beoogde gebruik niet is toegestaan op basis van het bestemmingsplan? Een rechter boog zich onlangs over...

BVM Ondernemers die zich met name richten op sociale doelen, krijgen volgens het wetsvoorstel een eigen rechtsvorm. Deze ondernemingen kunnen zich conform deze wet bij het Handelsregister inschrijven als BVM, waarbij de M staat voor maatschappelijk. De voornaamste doelstellingen van de onderneming moeten liggen op het...

Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, aanvragen. Vanaf 1 september 2020 kan deze aanvraag ook door een intermediair, zoals uw accountant, gedaan worden. TVL De TVL is...