februari 2020

Uitkering vast, premie inkomensafhankelijk De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt een vast bedrag en bedraagt € 1.650 bruto, gelijk aan het minimumloon. De verzekeringspremie wordt echter wel inkomensafhankelijk. Deze gaat naar schatting maximaal € 200 bruto per maand bedragen. De premie is fiscaal aftrekbaar. Wachttijd Er gaat bovendien een...

UBO-register Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden in juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren ervan hangt samen met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Doel van het register is ook het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals...

Ontwikkeling werknemers Als mkb-ondernemer kunt u dit subsidiegeld aanwenden voor initiatieven die zijn gericht op leren en ontwikkelen van uw personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor uw werknemers. Leermethoden De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven...

U dient als btw-ondernemer twee onafhankelijke stukken te kunnen overleggen om het bewijs van vervoer van de goederen naar de andere lidstaat te kunnen aantonen. Hoe was het voor 1 januari 2020? Voor 1 januari 2020 gold ten aanzien van een intracommunautaire levering (ICL-levering) de vrije bewijsleer....

Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd. Bijtelling De grootste stimulans betreft nog steeds de fiscale bijtelling...

Verplichting uitgesteld eHerkenning zou vanaf 1 januari 2020 verplicht worden voor het doen van de aangifte vennootschapsbelasting en loonheffing. Voor de loonheffing is inmiddels echter besloten tot uitstel tot 1 juli, voor ondernemers die hiervoor eHerkenning niet eerder gebruikt hebben. Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunnen belastingplichtigen...

With effect from 1 March 2020, foreign carriers transporting goods in the Netherlands will be under the obligation to report these activities, unless they only transport the goods through the Netherlands, without loading or unloading. Who is under the obligation to report? The obligation to report applies...

Reis niet naar China Reizen naar China worden afgeraden. Degenen die al in China zijn, wordt geadviseerd zo mogelijk te vertrekken en de provincie Hubei in ieder geval te mijden. Wel heeft bijvoorbeeld KLM alle vluchten van en naar China geannuleerd. Thuis werken Bedrijven met werknemers in China...

Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen...

Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet u voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het u duur komen te staan, zo bleek eerder voor de rechter. Bijtelling ook voor...