december 2019

Lage WW-premie Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het niet om oproepkrachten gaat. Het kabinet wil hiermee bereiken dat zoveel mogelijk vaste arbeidscontracten worden afgesloten. Administratieve eisen De administratieve eisen betekenen dat uit een schriftelijk...

Hogere inkomensgrens De reparatie betreft het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren. Dit heeft geleid tot nabetalingen aan het kindgebonden budget. Dit geldt voor de jaren 2013 tot en met 2017. Via een wetswijziging is geregeld dat deze nabetalingen zijn vrijgesteld van...

Stel, uw pensioendatum nadert en u kunt tot die tijd wel wat extra geld gebruiken. Als u dan een of meerdere lijfrentepolissen bezit die inmiddels uitgekeerd mogen worden, kan dat goed van pas komen. Waar moet u dan op letten? Nieuwe regime is uitgangspunt We gaan uit...

Heffing box 3 In box 3 betaalt u 30% over een verondersteld rendement. Dit veronderstelde rendement varieert van 1,94% tot 5,6%, afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe groter uw vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement. Spaar-bv of open fonds U kunt u geld ook onderbrengen in...

Rvo.nl De aanvraag voor subsidie kan bij rvo.nl worden ingediend tot uiterlijk 7 februari 2020 om 17.00 uur. Voor aanvragen in de provincie Zuid-Holland is de uiterste termijn 7 februari 2020 om 00.00 uur. DigiD Aanvragen moet via DigiD met gebruik van het persoonlijke relatienummer. Heeft u dit...

In de nieuwe cao is onder meer een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3% voor alle vakkrachten met een loon tussen het basis- en eindloon van de loontabel per 1 januari 2020, met daarbij andere afspraken over arbeidsvoorwaarden. De prestatieverhoging is afgeschaft. Ook zijn de...

Heeft u in het recente verleden een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht en hiervoor een herinvesteringsreserve gevormd, zorg dan dat deze dit jaar niet vrijvalt. Gebeurt dit wel, dan betaalt u over de boekwinst belasting. Hoe werkt de herinvesteringsreserve? Bij verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst kunt u...

De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd. Dit jaar is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, maar volgend jaar nog maar tegen maximaal 46%. Wellicht is het een idee uw hypotheekrente vooruit te betalen? Wanneer minder aftrek? U heeft last van de beperkte aftrek als...

Het gaat weer goed met de economie en dus wordt er ook weer volop verhuisd. Is daarbij een koopwoning in het spel, plan de aan- en verkoop ervan dan goed, anders kunt u voor een onaangename fiscale verrassing komen te staan. Eigen woning telt niet mee...

Onbelast kerstpakket De kerstpakketten voor uw personeel zijn in beginsel belast, wat betekent dat u loonheffing moet inhouden. Natuurlijk wilt u dit niet, en dus kunt u de kerstpakketten beter onderbrengen in de werkkostenregeling. Ze zijn dan voor uw werknemers onbelast. Let op! Alleen als u dit jaar...