december 2019

Als u zonnepanelen op uw woning plaatst, kunt u de btw erop terugkrijgen. Of dit ook geldt voor de btw die drukt op de woning zelf, hangt af van de omstandigheden. Btw terug op zonnepanelen De teruggave van de btw op de zonnepanelen zelf, hangt samen met...

Personen die in het bezit zijn van een zuivere saldolijfrente, moeten er rekening mee houden dat het hierop van toepassing zijnde overgangsrecht vanaf 2021 eindigt. Dit betekent dat in 2020 over de lijfrente afgerekend moet worden met de fiscus. Belastingvoordeel lijfrente Een normale lijfrente levert in de...

Energie-investeringsaftrek (EIA) De EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. Net als in 2019 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. De EIA geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De extra aftrek van 45% komt bovenop de normale afschrijvingen...

De verhuur van zeilboten is onder voorwaarden belast tegen het lage btw-tarief van 9%. De HISWA, een ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport, die een procedure voerde, heeft dit onlangs bekend gemaakt. Procedure Een uitspraak van de Hoge Raad vormt het slot van een jarenlange procedure waarin de...

Maatschappen en vof’s De uitspraak is met name van belang voor de vele duizenden maatschappen en vof’s die in het mkb actief zijn. KIA niet verdelen Tot nu toe ging iedereen ervan uit dat het bedrag aan KIA dat aan een maatschap of vof toekomt wanneer er geïnvesteerd...

Einde varkenshouderij In de betreffende rechtszaak was een agrarisch bedrijf gewaardeerd waarmee een varkenshouderij werd uitgeoefend. Het bedrijf was echter aangemeld voor de zogenaamde stoppersregeling. Stoppersregeling Ondernemers die hun bedrijf voor deze regeling hebben aangemeld, dienen of per 1 januari 2020 alsnog te voldoen aan de eisen van...

Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie. Bedragen per 1 januari 2020 Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf,...

Muziekuitvoering? In de zaak die eerder door de rechtbank in Gelderland werd behandeld, stond de vraag centraal of het optreden van een DJ als ‘muziekuitvoering’ kan worden aangemerkt. Hierop is namelijk het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing. Waar komt het publiek met name voor? Voor het antwoord...

Doorschuifregeling Bij een overlijden van een aandeelhouder moet er in beginsel worden afgerekend voor het aanmerkelijk belang (ab). Er is sprake van een ab als er een belang is van meer dan 5% van het geplaatste aandelenkapitaal. De ab-claim bedraagt 25% (2019) over het verschil tussen de...

De wegenbelasting voor oudere dieselauto’s gaat per 1 januari 2020 omhoog. Of voor een dieselauto meer belasting verschuldigd is, hangt af van de uitstoot aan fijnstof. Ligt deze boven de 5 mg/km of 10 mg/kWh, dan is men in beginsel de klos. Roetfilter Auto’s met een ‘af-fabriek’...