november 2019

Kabinetsplannen De afspraak speelt in op de kabinetsplannen om de arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers te verbeteren. Zo kan tegenwoordig zekerheid verkregen worden over de arbeidsrelatie door te werken met zogenaamde modelovereenkomsten die men kan laten goedkeuren door de Belastingdienst. Ook werkt het kabinet aan een wetsvoorstel ter...

Bij verkoop van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling als er btw over de verkoop moet worden berekend en de koper deze niet kan aftrekken. Daarvoor is weer van belang of er sprake is van ‘nieuwbouw’. Maar wanneer is...

Werken met een bv-structuur? Het ondernemen via verschillende vennootschappen zorgt ervoor dat uw ondernemingen elkaar niet negatief beïnvloeden. Door hiertussen een goede scheiding aan te brengen en verschillende vennootschappen te gebruiken, kunnen schuldeisers niet zomaar aanspraak maken op de bezittingen van andere ondernemingen. Opschonen Iedere nieuwe vennootschap betekent...

Een decemberkadootje Met de feestdagen in het vooruitzicht is het altijd leuk om uw naasten wat te schenken. Uiteraard het liefst belastingvrij, want de schenkbelasting bedraagt minimaal 10%. Wat zijn de vrijstellingen, voor wie gelden deze en welke regels moet u nog meer in het achterhoofd...

Einde afkoop pensioen in eigen beheer Het opbouwen van pensioen in uw eigen bv is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk. De wetgever heeft besloten om afkoop ervan fiscaal te faciliteren. Dit jaar kunt u voor het laatst gebruik maken van deze kortingsregeling. Die bedraagt...

Hoeveel bedenktijd? Dr. Rose neemt een deel van de praktijk van dr. Lely over. Omdat onduidelijk is wat de invloed van de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming) is op de overdracht van de patiëntgegevens, vraagt dr. Lely de AP welke termijn zij haar patiënten moet geven...

Als in uw gezin een of meer personen ziek zijn, maakt u wellicht meer vervoerskosten dan een vergelijkbaar gezin. Die kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Eerder heeft het Hof Den Bosch een uitspraak gedaan over de berekening van dergelijke vervoerskosten. Zorgkosten aftrekbaar Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar....

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de oprichting van Invest NL. Invest NL zal zich met name richten op de financiering en ontwikkeling van risicovolle projecten. Daarbij kan gedacht worden aan vergroening, mobiliteit, voedsel en digitalisering. Ook projecten vanuit het mkb zullen worden ondersteund. Doorgroei...

Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) kent een aantal verplichtingen om het in de wet genoemde doel te bereiken. Een van de verplichtingen is het melden van ongebruikelijke transacties. Wie betreft het? Niet alleen banken en financiële instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties...

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm 'nieuwsbrief loonheffingen 2020'). Info voor werkgevers De Nieuwsbrief Loonheffingen is een informatiebron voor werkgevers bij de inhouding en afdracht van loonheffingen. De nieuwsbrief verschijnt een...