augustus 2019

Als een auto van de zaak ter beschikking staat, krijgt een werknemer met de bekende bijtelling te maken. Alleen als hij met de auto per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, is de bijtelling niet aan de orde. Dit kan bij het wisselen...

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en het financieren van de WW. Zo regelt de WAB dat werknemers vanaf volgend jaar bijvoorbeeld eerder recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag. Ook kunt u een werknemer een langere periode...

Let op! Voor het school- c.q. studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen tot en met 16 september 2019 uiterlijk 17.00 uur. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie...

Inclusief btw? Eerder bracht een particulier zijn zaak over de WOZ-waarde van zijn recreatiewoning voor de rechter. De gemeente had de waarde bepaald op € 197.000 inclusief btw. De eigenaar bepleitte een waarde van € 182.000 en stelde dat de btw buiten aanmerking moest blijven. Onroerend goed...

Het kabinet heeft een flinke lastenverlichting voor burgers voor ogen. De rekening daarvoor moet onder andere worden betaald door het bedrijfsleven, zo meldde eerder het FD op basis van Haagse bronnen. De verlaging van de Vpb wordt uitgesteld of verminderd. Ook wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd. Lastenverlichting Foto:...

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), kunt u vanaf 2 september 2019 aanvragen. Minimaal twee energiebesparende maatregelen Om voor de subsidie...

Wat de gevolgen zijn van cybercrime ziet u in onderstaande afbeelding van DNB. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Wat zegt de AVG? Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligd worden. Op welke wijze geeft u hier...

U zult onderweg wel eens een telefoontje krijgen. Vanwege de verkeersveiligheid kunt u dan het beste de auto aan de kant zetten voordat u aan het gesprek begint. Maar vergeet dan niet eerst de parkeerautomaat te vullen als u op een plek voor betaald parkeren...

Zelfstudie Vormen van zelfstudie waarbij geen sprake is van een leertraject, leiden dan ook niet tot aftrek van kosten. Hiervoor is ten minste enige vorm van begeleiding of toezicht vereist. Dit besliste de Hoge Raad onlangs in een zaak waarbij een belastingplichtige studie en onderzoek deed...

Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt, dan dient u dit goed vast te leggen. Studiekostenbeding In een studiekostenbeding spreken werkgever en werknemer af dat studiekosten...