mei 2019

Een gemeente kan reclamebelasting heffen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarbij heeft de gemeente de vrijheid om bepaalde aankondigingen van makelaars vrij te stellen, zo besliste onlangs het gerechtshof in Den Bosch. Reclamebelasting Als een gemeente reclamebelasting wil invoeren, dient dit per...

De Eerste Kamer stemde gisteren in met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u? Meer werknemers in vaste dienst Doel van de WAB is...

Werknemers houden in veel gevallen dit jaar minder van hun vakantiegeld over dan vorig jaar. De oorzaak hiervan is de arbeidskorting, die dit jaar weliswaar is verhoogd, maar ook sneller wordt afgebouwd. Met name de hogere inkomens voelen dit effect in hun portemonnee. In de min Het...

Cafetariamodel? Stel, u wilt uw arbeidsvoorwaardenpakket optimaal afstemmen op de wensen van uw werknemers. Dat kan door het cafetariamodel, waarbij de werknemer voor een deel van zijn arbeidsvoorwaarden een keuze heeft. Maar hoe doet u dat optimaal binnen de werkkostenregeling? Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u ieder...

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. Ook moeten ze deze maatregelen voor1 juli van dit jaar melden. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete. EML per bedrijfstak Er is een lijst...

Verliesverrekening In de zaak die speelde voor het Hof had een belastingplichtige de in voorgaande jaren gemaakte advocaatkosten van ruim € 5.400 opgevoerd als verrekenbaar verlies. De belastingplichtige had deze kosten opgevoerd in de voorlopige aanslag en was het er niet mee eens dat het verlies...

Wanneer bzm? U betaalt alleen bzm als u uw vrachtauto(combinatie) op de snelweg wilt gebruiken en voldoet aan beide volgende voorwaarden: het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen én het toegestane maximumgewicht van de vrachtauto(combinatie) is 12.000 kg of meer. Tarief bzm Het tarief van...

Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter...

Als u als particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. Dan is...

Wat houdt de regeling in? De reisbureauregeling is een bijzondere regeling om de afdracht van btw te bepalen. Als een reisbureau een reis verkoopt, vallen daar allerlei diensten onder. Denkt u daarbij aan maaltijden, accommodaties en excursies. Om de btw per dienst te bepalen en in welk...