april 2019

Het wetsvoorstel inzake de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking treedt. Reparatie na uitspraak Europese Hof Op 22 februari 2018 besliste het Europese...

Salderingsregeling De salderingsregeling betekent dat particulieren met zonnepanelen de opgewekte zonne-energie tegen dezelfde prijs aan het energiebedrijf kunnen terugleveren als de prijs die ze zelf voor energie betalen. Deze regeling wordt dus vanaf 2023 tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Een eerdergenoemd alternatief in de vorm van een...

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer u uw werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen. Vaste opnamevolgorde Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen....

Tot voor kort had de curator nog alle regie in handen. De Hoge Raad bepaalt nu dat de vastgoedeigenaar de doorstarter kan weigeren. Dat kan het doorstarten van een winkelketen na een faillissement veel lastiger maken. Met name voor retailers met honderden panden en veel...

Recently, European Leaders took the decision to offer the British government a delay of up to 31st October this year on leaving the European Union. It is still possible for the UK to leave the EU prior to this date. Deal or no deal? This postponement means...

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Vaste percentages voor jongere werknemers Alle werknemers die...

Als uw organisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is een goed vrijwilligersbeleid cruciaal. Zeker nu de Belastingdienst het toezicht op stichtingen en verenigingen intensiveert. De ‘Zelfevaluatie’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kan daarbij een handje helpen. Controle Belastingdienst De Belastingdienst gaat de komende...

Vast bedrag Het bedrag dat per dag aan verblijfskosten van de winst mag worden afgetrokken, is vastgesteld op € 37,50. Dit is € 1 meer dan vorig jaar. Werkelijke verblijfskosten In plaats van het vaste bedrag mag u er ook voor kiezen de werkelijke verblijfskosten ten laste van...

Bij bv's die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. De dga sluit dan privé een lening af en leent de som aan de bv. Wordt de lening echter als onzakelijk bestempeld, dan valt deze voor de dga niet in box...

Als u een gemeente of onderwijsinstelling als klant of opdrachtgever hebt, moeten deze organisaties vanaf 18 april 2019, volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid, elektronische facturen kunnen ontvangen en behandelen. Dat geldt voor de Rijksoverheid, alle decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties. Eisen? Dat betekent ook...