februari 2019

Schenkvrijstelling eigen woning De schenkvrijstelling is van toepassing bij het schenken van een eigen woning of bij het schenken van geld waarmee een woning gekocht wordt. Het geld mag ook gebruikt worden om een eigen woning te verbouwen of onder voorwaarden om een hypothecaire lening mee...

Via intermediair Het verhandelen van deze aandelen moet voortaan via een beleggingsrekening bij een intermediair, zoals een bank. Daardoor zijn deze aandelen niet meer anoniem. Nederland volgt met deze wetgeving tal van andere Europese landen. Aanbevelingen opgevolgd Nederland heeft met deze nieuwe wet de aanbevelingen van onder andere...

Fitness Fitness is een van de manieren om een goede conditie te behouden. Voor werknemers is fitness op de werkplek belastingvrij. Dat wil zeggen dat dit ook voor u zelf geldt als u als medicus in dienst bent van uw eigen bv, maar niet als u...

De subsidie wordt opengesteld van 15 april tot en met 10 september 2019 en is straks onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn er twee programma's voor deze subsidie: Voor de versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving.(budget: €...

Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer? Pensioen in eigen beheer De dga heeft dit jaar voor het laatst de mogelijkheid om in eigen beheer...

On 29 January 2019 the European Regulation on matrimonial property law came into force. This regulation will be applied by judges in each Member State of the European Union. Judges will apply this regulation for 'international divorces'. International cases A case is considered 'international' if you and...

Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is daarbij rekening gehouden met dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang, dan dient u uw aanslag te controleren. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting. Inkomen uit dividend Als u dividend...

Het kabinet streeft ernaar om in 2020 voor digitale boeken, kranten en tijdschriften het lage btw-tarief van 9% te hanteren. Op dit moment is het tarief voor deze digitale producten nog 21%. Een wetsvoorstel is in voorbereiding. EU akkoord Eerder was binnen de Europese Unie overeenstemming om...

Wat is zakelijk? Ook tijdens de wintersport kunt u zakelijke kosten maken. Gaat u bijvoorbeeld met de auto van de zaak, dan is de getankte brandstof een zakelijke kostenpost en de btw dus aftrekbaar. Dat de rit privé is, is niet van belang, want voor het...

Fiscale voordelen In een vof is in beginsel ieder der vennoten ondernemer. Iedere vennoot krijgt dus zelf een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Uiteraard moet men wel aan de fiscale voorwaarden voldoen. Zo moet voor de zelfstandigenaftrek minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf worden...