januari 2019

Maandaangifte Voor degenen met een maandaangifte loonheffingen betekent dit dat de aangifte dan binnen moet zijn op 28 februari 2019. Dat is ook de uiterste betaaldatum. Vierwekenaangifte Voor werkgevers met een aangifte loonheffingen per vier weken moet de aangifte op 27 februari 2019 binnen zijn. Voor hen is...

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen zijn. Energiebesparende maatregelen Besparende maatregelen...

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv's weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast. Dga Een loonheffingennummer is noodzakelijk als een bv werknemers in dienst heeft. Dit is meestal het geval,...

Samenwerking? Medici werken in toenemende mate in allerlei vormen samen. Het kiezen van een rechtsvorm hangt om te beginnen af van de vraag of u alleen voor uzelf werkt of samen met anderen. Zelfstandig Zelfstandige medici zijn fiscaal meestal zelfstandig ondernemer of in dienst bij hun eigen bv....

Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen? Doorwerking naar de toekomst Een salarisverhoging werkt door naar de toekomst. Een bonus niet....

Fiscale vrijstelling Als een bedrijf wordt geschonken of geërfd, moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Onder voorwaarden geldt bij het schenken of erven van een bedrijf in 2019 een vrijstelling van € 1.084.851, bijna € 13.000 meer dan vorig jaar. Van het meerdere boven deze grens...

LIV en LKV U kunt als werkgever voor uw werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen. Het UWV bepaalt aan de hand van de loonaangifte over 2018 of het (jeugd-)LIV over dat jaar...

Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Klik op de afbeelding vooreen vergroting  Daarnaast heeft...

Waarom? De reden van de overheid om het uitbetalen van heffingskortingen af te bouwen, is om het verdienen van eigen inkomen te stimuleren. Dan kan men namelijk zelf de heffingskortingen verzilveren. Hoe werkt het? Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u eerst de heffingskortingen in...

Waarom? Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties via donaties ongewenst beïnvloed worden. Door de openbaarmaking wordt de herkomst van een donatie bekend. Het betreft alleen donaties van meer dan € 15.000. Voor wie? Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen gaan straks onder de nieuwe...