oktober 2018

EU-landen die trucks en bestelauto’s willen laten betalen voor gebruik van de infrastructuur, kunnen dat vanaf 2023 alleen doen met een kilometerheffing. Dat voorstel is 25 oktober 2018 aangenomen door het Europees Parlement. Het Eurovignet, dat Nederland ook nog altijd heeft, gaat daardoor verdwijnen. Kilometerheffing...

Gemeenten hebben de mogelijkheid tot het heffen van parkeerbelasting. Voor de automobilist moet het dan wel duidelijk zijn dat hij parkeerbelasting verschuldigd is en in welke straten of gebieden. Zo niet, dan komt een eventuele naheffing van deze belasting te vervallen. Duidelijkheid vereist Een gemeente heeft de...

Lenen per 2022 aan banden Lenen bij de eigen bv wordt voor dga's per 2022 aan banden gelegd. Tot een bedrag van € 500.000 is er niets aan de hand, daarboven gaat de dga belasting betalen. Alles boven de € 500.000 wordt als inkomen uit aanmerkelijk...

Fiscale voordelen Het ondernemerschap kent tal van fiscale voordelen. Een belangrijk fiscaal voordeel is de zelfstandigenaftrek van € 7.280. De voorwaarden voor deze aftrek is dat u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en dat u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Zzp'er ondernemer? Eerder bracht...

Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van rechtbank Noord-Nederland. Bedrijfspanden Voor bedrijfspanden kent...

Vrees voor hogere BPM Bij de autohandel bestond al langere tijd de vrees dat de nieuwe testmethode tot een hogere BPM zal leiden. De BPM is namelijk gebaseerd op de CO2-uitstoot van een auto. De vrees bestond dat de uitstoot zou stijgen, omdat de nieuwe testmethode...

Voor een bestelauto kan uw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te verbieden. U moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden, denk bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, anders bent u alsnog de klos. Bijtelling Voor het privégebruik van een zakelijke auto geldt de bekende bijtelling van...

Wel deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel – ‘duurzaam overtollige liquide middelen’ –...

Startende ondernemers hebben vaak geen idee welke aftrekposten er allemaal voor ze zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Daardoor laten ze veel geld liggen. Daarom de vijf belangrijkste aftrekposten voor u op een rij. Ondernemers, dus ook starters, hebben recht op aftrekposten die de...

Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden. Inhoud 30%-regeling De regeling houdt kortweg in dat een werkgever 30% van het salaris van de betreffende werknemer belastingvrij...