augustus 2018

De wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. Wie zich daarop beroept, dient wel te zorgen voor voldoende bewijs. Ook moet u de Belastingdienst alle medewerking verlenen om vast te kunnen stellen dat er daadwerkelijk sprake is van recht op deze vrijstelling. Cultuurgrondvrijstelling De cultuurgrondvrijstelling in de...

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie. Btw-verhoging De btw-verhoging van...

Deze advieswijzer geeft antwoord op onder meer de volgende vragen: Voor de begeleiding van welk type leerling is de subsidie bedoeld? Aan welke voorwaarden moeten u en de leerling voldoen? Hoeveel subsidie is beschikbaar? Waar en wanneer vraagt u de subsidie aan? Subsidieregeling Praktijkleren De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen...

Ondernemingskosten Als ondernemer bepaalt u zelf welke kosten u moet maken om uw onderneming te runnen. Ook als later blijkt dat de baat de kosten ten lange na niet te boven gaat. Uw zakelijke uitgaven moeten uiteraard wel relevant zijn voor uw onderneming en de kosten...

Start uw zoon of dochter per 1 september 2018 met een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Dan betaalt hij of zij, onder een aantal voorwaarden, over het studiejaar 2018-2019 de helft van het collegegeld. Het collegegeld bedraagt voor dat jaar dan € 1.030 in plaats...

Dan mag u uitsluitend een beroep op leveranciers die voldoen aan de vereiste technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. En bij wie bovendien de bescherming van de rechten van individuen is geborgd. Verwerker Denk hierbij aan leveranciers voor uw webshop of salarisadministratie. Deze leveranciers worden in het kader van...

Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen in eigen beheer? Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken...

Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Agrarisch ondernemers hebben vaak meerdere bedrijfsgebouwen, zoals mestsilo’s en een kuilvoeropslag. Daarom is het voor hen van belang goed te weten wat een gebouw is en wat niet. Afschrijving op gebouwen Op een gebouw dat tot het ondernemingsvermogen...

Kind op de payroll? Misschien is het een optie uw kind op de loonlijst van uw bedrijf te zetten. Deze loonkosten zijn voor uw onderneming aftrekbaar. Het loon is bij uw kind weliswaar belast, maar omdat er recht bestaat op de heffings- en arbeidskorting, hoeft uw...

Heffing box 3 De heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, is sinds een aantal jaren afhankelijk van het rendement op sparen en beleggen en van de omvang van uw vermogen. Voor dit jaar gaat de fiscus uit van een rendement op spaargeld van 0,36%. Dat zou...