juli 2018

Het MBO moet zorgen voor de basisuitrusting van een student. Denk daarbij aan een kappersschaar of koksmes. Zo moet de opleiding gegarandeerd toegankelijk blijven voor studenten, of hun ouders, met een kleine portemonnee. Hiertoe zijn onlangs heldere afspraken gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsraad...

Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag dan met het voertuig gebruik maken van de weg, maar alleen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten. Proefrit Een handelarenkenteken kan onder meer gebruikt worden bij het maken van een...

Sets die eenmalig gebruikt worden voor opslag en transport van bloedplasma, én die voldoen aan de eisen van het Besluit medische hulpmiddelen, zijn belast met 6% btw in plaats van 21%. Gebruik bij bloeddonoren Disposable sets voor bloedplasma worden éénmalig gebruikt bij de afname van bloedplasma bij...

Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over kort gezegd de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt u 20%, over het meerdere 25%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert, uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), moet...

Niet uitbetaald loon wel genoten? U hoeft loon niet daadwerkelijk in handen te krijgen om het ook te 'genieten'. Dit blijkt ook in de zaak waarover hof Den Haag onlangs uitspraak deed. Wanneer is loon genoten? Volgens de wet is loon genoten als het is ontvangen, verrekend, ter...

Lage bijtelling Een volledig elektrische auto heeft een bijtelling van maar 4%. Dat blijft tot 2021 zo, alleen wordt in 2019 de lage bijtelling beperkt tot een catalogusprijs van € 50.000. Een auto met een hogere catalogusprijs heeft een bijtelling van 22% over het meerdere boven...

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer recent ingestemd met het wetsvoorstel inzake compensatie van transitievergoedingen bij ziekte. De Tweede en Eerste Kamer vinden  het terecht dat er compensatie komt voor een transitievergoeding als er aan het ontslag een langdurige ziekte is vooraf...

Overbrengen naar privé Als u de auto niet samen met de andere bedrijfsmiddelen overdraagt, gaat deze over naar privé. De waarde van uw auto valt dan in de winst, waarover u belasting moet betalen. Er is namelijk sprake van een privéonttrekking. Werkelijke waarde De privéonttrekking wordt gesteld op...

Indien bij het aangaan van een agrarische maatschap grond wordt ingebracht, dient deze gewaardeerd te worden. Onder omstandigheden kan dit de waarde in verpachte staat zijn, ondanks het feit dat er van verpachting geen sprake is. Openingsbalans De waarde van de ingebrachte grond verschijnt op de openingsbalans...

Duurzame energie Bij de projecten die subsidie kunnen ontvangen, gaat het bijvoorbeeld om energie uit zon, wind, biomassa, geothermie en water. SDE+ De regeling, die bekend staat als SDE+, is het belangrijkste stimuleringsmiddel dat de overheid inzet om het aandeel van duurzame energie te brengen op 16% in...