mei 2018

De mussen ‘vallen’ met deze hitte van het dak, maar als goed werkgever wilt u dat uw personeel zo weinig mogelijk last heeft van de hoge temperaturen. De airco staat natuurlijk aan, maar zijn er ook andere slimme tips of mogelijkheden binnen de werkkostenregeling? Extra pauzes...

Bij overdracht van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Geldt dat ook als het geen onroerend goed betreft, maar aandelen in een bv die onroerend goed exploiteert? Vrijstelling overdrachtsbelasting De wet bevat een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor goederen...

Als u zonnepanelen op uw pand plaatst, verhoogt dit de WOZ-waarde. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. Van belang was dat ze bestemd waren om ‘duurzaam’, dus voor onbepaalde tijd, geïnstalleerd waren. Zonnepanelen onroerend De zonnepanelen werden als onroerend aangemerkt. In deze zaak betrof...

On balance, more companies saw profits stabilize or increase, but the overall size of the profit increase decreased again last year. This has primarily been caused by the strong increase in personnel costs. 27% of the total SME revenue was spent on staffing costs. These are...

Staakt u uw onderneming, dan maakt u mogelijk stakingswinst. U kunt belastingheffing over die winst uitstellen door het kopen van een lijfrente. Houd er wel rekening mee dat u zich strikt houdt aan de voorwaarden. Stakingswinst Als u als ondernemer uw onderneming staakt, maakt u mogelijk stakingswinst....

Tariefsverlaging De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren omlaag. De tarieven in box 2 gaan daarom omhoog, om zodoende te bereiken dat de belastingdruk voor ondernemers met en zonder bv niet teveel uiteen gaat lopen. Tarief vennootschapsbelasting Het tarief in de vennootschapsbelasting (Vpb) bedraagt thans 20%...

Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken. Afschaffing landbouwregeling Door de afschaffing van de...

In sommige situaties dient u ook de betrokkene(n) bij het datalek te informeren. Deze verplichting is niet nieuw in de AVG en was ook al voorgeschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  Wat is een datalek? Een datalek wordt in de AVG (artikel 4) omschreven als ’een...

In sommige situaties dient u ook de betrokkene(n) bij het datalek te informeren. Deze verplichting is niet nieuw in de AVG en was ook al voorgeschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  Wat is een datalek? Een datalek wordt in de AVG (artikel 4) omschreven als ’een...

Vrijwilligersregeling Sportclubs maken veel gebruik van vrijwilligers. In het advies stelt de Sportraad dat de huidige vrijwilligersregeling tekort schiet. Met name het maandelijkse maximum van €150 aan onbelaste vergoedingen is onvoldoende, vooral omdat bij sportevenementen veel wordt gewerkt in een beperkte tijd. Btw Ook de btw zorgt voor...