maart 2018

Rechter moet ingrijpen De adviseur vindt dan ook dat de rechter in moet grijpen. In een zaak die nu ter beoordeling voorligt bij de Hoge Raad gaat het om de vraag of door een zelfstandige ondernemer betaalde lijfrentepremies aftrekbaar moeten zijn voor de Zvw-grondslag. Volgens de...

Aanbieden financiering Beide banken hebben in de overeenkomst toegezegd goedkope leningen aan te bieden aan commerciële banken. Exporteurs kunnen dan via hun commerciële bank een krediet verlenen aan hun afnemers. Exportkredietverzekering De overeenkomst is een aanvulling op de bestaande exportkredietverzekering. Hiermee kunnen nu al moeilijk of niet verzekerbare...

Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn hebben weer de oude opbouw voor hun werkloosheidsuitkering door de reparatie van de WW. FNV Agrarisch Groen heeft daarvoor afspraken kunnen maken met de volgende sectoren en bedrijven: Glastuinbouw Open Teelten Groothandel Bloembollen Productiegerichte dierhouderij Hoveniersbedrijf Flora Holland Tuinzaadbedrijven Gebroeders van Kessel en Bos...

Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp. Private financiering Welke ondernemer kent ze niet, de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn...

Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich voorbereiden op deze AVG, dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. In vijf stappen bent u AVG-proof. Stap 1: Creëer intern bewustwording, zorg voor een vast aanspreekpunt Informeer uw medewerkers over de wetgeving, de impact van de AVG...

De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen opbouwen. Deze situatie wordt op termijn gewijzigd, zo maakte de staatssecretaris onlangs bekend. Beroeps- en bedrijfstakpensioen Voor sommige beroepen bestaan beroeps- of bedrijfstakpensioenen. Soms moet u...

Thuis werken populair Dat thuis werken populair is, blijkt uit gegevens van het CBS. In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders in min of meerdere mate thuis. Dat is bijna 37% van alle werkenden. In 2013 was dat nog ruim 34%. Bij de vrouwen wordt vooral...

Vrije ruimte voldoende Een werkgever mag 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Boven deze grens moet over het meerdere 80% eindheffing worden betaald. In de praktijk blijkt slechts 3% tot 4% van de werkgevers, met name grotere, ook daadwerkelijk eindheffing verschuldigd te...

De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming exploiteert. Daar zijn vaak allerlei kosten aan verbonden, denk aan de kosten van een adviseur, een advocaat, bemiddelaar...

Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het...