november 2017

De Tweede Kamer is op dinsdag 21 november 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Als ook de Eerste Kamer straks instemt, kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen vanaf 2019 automatisch aan elkaar overdragen. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft...

De rechter heeft vorig jaar beslist dat een werknemer recht kan hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte, als de werknemer in dienst is bij iemand waarmee deze ook een affectieve relatie heeft. Waar hangt dit dan vanaf? Sinds vorig jaar is het uitgangspunt...

Ten minste het wettelijk minimumloon Vanaf 2018 is het wettelijk verplicht om ook voor gemaakte overuren ten minste het wettelijk minimumloon te betalen aan de werknemer. Daarnaast moet volgens de WML ook vakantiegeld worden betaald over gewerkte overuren. Welke gevolgen heeft de wetswijziging voor ondernemers in de...

Telefonische afspraken Het is niet ongebruikelijk dat de Belastingdienst u belt voor afspraken over het betalen van een belastingschuld. Daarbij houdt de medewerker van de Belastingdienst zich altijd aan de volgende regels: Er wordt altijd verwezen naar eerdere correspondentie met u. Denk bijvoorbeeld aan een aanslag of...

Eigen risico ongewijzigd In september van dit jaar werd al duidelijk dat het kabinet het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering in 2018 niet zou verhogen. Deze blijft gelijk aan 2017 en bedraagt € 385. Ook de komende jaren gaat het verplichte eigen risico niet verder...

Kleine geschenkenregeling De Belastingdienst gaat er vanuit dat kleine geschenken geen loon vormen als u uw werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een dergelijke attentie geven. Voorwaarde bij deze goedkeuring is dat u geen geld of een waardebon geeft...

Groeiplafond Het stilvallen van de groei komt niet alleen door de dreigende krapte op de arbeidsmarkt, maar ook omdat met name kleine bedrijven achterblijven in productiviteit en zich onvoldoende vernieuwen. Het mkb benut de kansen van digitaliseren nog onvoldoende. Op financieringsgebied is het voor mkb-ondernemers iets...

Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een...

Om te beginnen bij het begin: wat is menu-engineering precies? Een gangbare definitie luidt als volgt: “Menu-engineering is een interdisciplinair onderzoeksgebied dat is gericht op het doelbewust en strategisch samenstellen van menu’s.” Het doel daarbij is om de winstgevendheid van een horecabedrijf te maximaliseren door...

WBSO De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) en andere S&O-gerelateerde kosten en uitgaven verlagen. Bedrijven dragen hierdoor minder loonheffing (S&O-afdrachtvermindering) af en de innovatieve zelfstandig ondernemer...