november 2017

In de loonbelasting, maar ook in de inkomstenbelasting, kennen we een zogenaamd schijventarief. Vanaf een bepaald inkomen wordt een bepaald belastingtarief toegepast, welke stijgt naarmate het inkomen hoger is. In 2017 geldt voor zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting voor personen die de AOW-leeftijd nog...

Strengere eisen Door de AVG zal overal in de EU dezelfde privacywetgeving gaan gelden. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en is aanzienlijk strenger dan zijn voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als...

Soorten werkkleding Fiscaal zijn er verschillende soorten werkkleding. Zo is kleding die eigenlijk alleen geschikt is om tijdens het werk te dragen aan te merken als werkkleding. Denk aan een overall of veiligheidshelm voor de bouwvakker. Een uniform is ook werkkleding, zoals het uniform van een politieagent....

Het betreft schenkingsaspecten bij het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract uit de Belastingplannen voor 2018. De Tweede Kamer heeft hier een stokje voor gestoken. Schenkingsmaatregel in het kort Het kabinet wilde duidelijker in de wet vastleggen in...

De btw is in ieder geval terug te vragen één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden als de factuur op dat moment nog niet is betaald. Een apart schriftelijk verzoek om teruggaaf is niet meer nodig. Het oninbare btw-bedrag mag gewoon in de reguliere...

De tolheffing geldt voor vrachtauto's vanaf 3.500 kg die in Europa staan ingeschreven. Ook moeten ze gebruikt worden voor goederenvervoer. Drie regio's België is voor de tolheffing onderverdeeld in drie regio's die ieder hun eigen tarieven hanteren. Tolplichtige voertuigen moeten zijn voorzien van een speciaal kastje dat...

Het Belastingplan 2018 is door de Tweede Kamer akkoord bevonden. Naast de afschaffing van de zogenaamde Wet ‘Hillen’ en de overgangsregeling bij de afschaffing van de btw-landbouwregeling, is op nog een aantal punten wijzigingen aangebracht. Verlaging eigen woning forfait Het eigen woning forfait (EWF) wordt volgend jaar...

Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor auto's met schade is bepaald dat de schade verdisconteerd wordt in de prijs. Zodoende betaalt u ook minder BPM. Onlangs is in een procedure bepaald dat de bewijslast inzake de omvang van...

Per 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Bent u agrarisch ondernemer (veehouder, tuinbouwer of bosbouwer) dan moet u vanaf dat moment btw berekenen over uw leveringen en diensten, voor zover u dat nu nog niet doet. Om u meer voorbereidingstijd te geven, versoepelt het...

Tot 1 januari 2014 konden werkgevers gebruik maken van de Wet Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Voor werknemers die werken en leren in het bedrijf combineerden, kon een fiscale tegemoetkoming van zo'n €2.700 per jaar worden verkregen. Over de al dan niet terechte toepassing van de...