oktober 2017

1. Cumulatiegrond voor ontslag Het huidige stelsel kent limitatieve ontslaggronden. Ontslag is alleen mogelijk als de gekozen ontslaggrond voldragen is. Een ontslag bij disfunctioneren is bijvoorbeeld alleen mogelijk als er voldoende dossieropbouw is waaruit het disfunctioneren blijkt en waaruit bovendien blijkt dat de werkgever er veel...

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail. De Landelijke Huisartsen...

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment. Maar wat nu als uw bv de netto afkoopsom niet aan u uitbetaalt...

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, gaat vanaf 1 januari 2018 ook gelden voor elke overeenkomst tegen beloning. Wat dit voor u als opdrachtgever betekent, leest u hieronder. Uitbreiding minimumloon Opdrachtnemers die op basis van een overeenkomst tegen beloning werken, moeten vanaf 1 januari 2018 minstens...

Nederlandse personenauto’s reden 118,5 miljard kilometer in 2016. Dat is 2,2 procent meer dan in 2015. Het is de grootste groei in deze eeuw. Vooral auto’s van bedrijven legden meer kilometers af, maar ook particulieren reden meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS...

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Met de bv kunt u afspreken dat u de afkoopsom niet direct bij afkoop ontvangt, maar op een later moment. Deze...

Herinvesteringsreserve U kunt een herinvesteringsreserve vormen als u bij de verkoop van een bedrijfsmiddel boekwinst maakt. Deze boekwinst hoeft u dan niet direct af te rekenen, maar mag u in mindering brengen op de aankoopprijs van een nieuw bedrijfsmiddel. Er gelden echter wel voorwaarden. Meer of minder...

Te beginnen met zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. De werknemer moet dit verlof aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten...

Geen overeenstemming De ministers konden echter geen overeenstemming bereiken over de toepasselijkheid van de herziene Detacheringsrichtlijn op de transportsector. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat de transportsector een eigen regeling krijgt binnen de algemene Detacheringsrichtlijn. Tip: Kijk op de speciale site als u meer wilt...

Vrij besteden De gemeente is vrij de opbrengst van de reclamebelasting naar eigen inzicht te besteden. Wel is de gemeente gebonden aan de zogenaamde beginselen van behoorlijk bestuur. Denk daarbij onder andere aan het gelijkheids- en redelijkheidsbeginsel. Beperkt gebied Het bovenstaande betekent dat de gemeente het heffen van...