september 2017

Als u reclame maakt via een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Maar mag men de aanslag ook baseren op de WOZ-waarde van uw bedrijfspand? Gemeentelijke vrijheid Bij het opleggen van aanslagen reclamebelasting heeft de gemeente hierbij grote vrijheden....

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan gelden voor u dezelfde termijnen voor het doen van ziekteaangifte en herstelmeldingen als voor werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn. Die termijnen zijn vrij kort, omdat het UWV naar aanleiding van een melding een Ziektewet-uitkering moet gaan uitkeren. Als...

Lijfrente: discriminatie ten aanzien van Zvw Wie een lijfrente aanschaft, betaalt daarvoor premie. Deze premie leidt niet tot aftrek voor wat betreft de premies Zvw. Werknemers die pensioen opbouwen via hun werkgever, betalen over de door hen afgedragen pensioenpremie echter geen premie Zvw. In zoverre is...

Met name als er met veel cash gehandeld wordt, is de fiscus alert op fraude. Onlangs werd bij een autohandelaar annex reparateur geconstateerd dat verzekerings- en schaderapporten niet waren bewaard. Omdat hiernaar op facturen wel verwezen werd, schoot de administratie tekort. De opgelegde informatiebeschikking bleef...

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van een pand, bent u leges verschuldigd. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de inhoud van het pand. Hoort hier de ruimte onder een afdak ook bij? Wat is een gebouw? Voor het antwoord op deze vraag...

Als echtgenoten samen in een vof of maatschap een bedrijf uitoefenen, kunnen ze in beginsel ook allebei recht hebben op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Een dergelijke samenwerking moet dan wel 'gebruikelijk' zijn. Urencriterium Voor een aantal ondernemersfaciliteiten, waarvan de zelfstandigenaftrek één van de belangrijkste is, geldt als...

Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze btw in de regel terugvragen. U moet dan wel op tijd uw teruggaafverzoek hebben ingediend bij de Belastingdienst. De deadline hiervoor nadert snel. U heeft nog slechts enkele...

Limitatieve lijst De volgende zaken zijn belast tegen het 6% tarief: geneesmiddelen en dergelijke diergeneesmiddelen verbandmiddelen hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden hulpmiddelen om de mobiliteit te verbeteren prothesen hulpmiddelen om het lichaam te ondersteunen (orthesen) hulpmiddelen voor diabetici hulphonden medische hulpmiddelen administratiekosten van apothekers Let op! Ook het verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken van hulpmiddelen...

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is één van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) en andere S&O-gerelateerde kosten en uitgaven verlagen. Bedrijven dragen hierdoor minder loonheffing (S&O-afdrachtvermindering) af en de zelfstandig ondernemer krijgt...

Bedrijven en particulieren kunnen tot 2019 profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer zij schenken aan culturele instellingen. De zogeheten multiplier voor de giftenaftrek zou met ingang van 2018 worden afgeschaft, maar het kabinet stelt in de Prinsjesdagplannen voor deze maatregel met één jaar te verlengen. Schenkt...