mei 2016

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een...

Wij werken onder een modelovereenkomst waarin is opgenomen dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van zijn eigen gereedschap. De Belastingdienst heeft deze bepaling geel gemarkeerd. Van deze gele bepalingen mag in principe niet worden afgeweken. Het komt weleens voor dat...

Met deze tool kijkt u door de bril van de inspecteur naar uw organisatie. De Inspectie SZW komt immers zelf ook controleren of u zich aan alle wettelijke voorschriften houdt. Voldoet u niet aan de eisen, dan loopt u het risico op een boete. De...

In 2013 heeft Nederland met een aantal partijen het SER Energieakkoord voor duurzame groei afgesloten. Een van de doelstellingen uit dit akkoord is dat in 2020 het bedrijfsleven jaarlijks 20 procent minder energie verbruikt dan het nu doet. Daarnaast moeten de mobiliteits- en transportsector in...

Maakt u onderdeel uit van een fiscale eenheid btw, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van alle deelnemende partijen. Let hier op als u bijvoorbeeld een nieuwe fiscale samenwerking aangaat. Wordt de fiscale constructie verbroken? Maak daar dan direct melding van bij de Belastingdienst...

De Belastingdienst zal bij de controles van de modelovereenkomsten beoordelen welke werkzaamheden onder welke omstandigheden worden verricht. Deze controle kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een waarneming ter plaatse, maar ook door beoordeling van vastgelegde werkafspraken en andere vastleggingen. Als de aangetroffen situatie in redelijkheid in overeenstemming...

Een fictieve dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die geen dienstbetrekking is maar door een wettelijke aanwijzing (een fictie) toch leidt tot de verplichting om loonheffingen in te houden. Beschikte een opdrachtnemer over een VAR-wuo of VAR-dga dan was tot 1 mei 2016 geen sprake van een...