maart 2016

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verlengt de uiterste datum voor het indienen van WBSO-aanvragen met startmaand mei 2016. De uiterste indieningsdatum staat nu op 5 april 2016. Reden voor deze verlenging is een storing op het eLoket. De verlenging geldt ook voor het mededelen...

Ongewenst en onbedoeld betrokken raken bij btw-fraude kan vervelende consequenties met zich meebrengen. Het recht op vooraftrek van btw kan worden geweigerd of er kan een onderzoek naar fraude worden ingesteld. Gelukkig kunt u als ondernemer dit risico verkleinen. Wees daarom altijd alert en kritisch...

Verstrekken inkomensindicaties Even leek het erop dat de Belastingdienst geen inkomensindicaties zou kunnen verstrekken voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2016. In februari van dit jaar oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State namelijk dat dit niet mag, omdat de verplichting tot...

Ieder jaar wijzigen aan het begin van het jaar de belastingtarieven. Omdat de juiste tarieven voor 2016 pas in december zijn vastgesteld, konden deze niet meer op tijd worden verwerkt in de salarissystemen. Dat betekent dat in januari, februari en maart op de salarissen van...

Scheiden de wegen tussen u en een werknemer door middel van een beëindigingsovereenkomst, dan heeft de werknemer een bedenktermijn van twee weken, mits u deze bedenktermijn schriftelijk vastlegt in de beëindigingsovereenkomst. Wanneer de bedenktijd niet wordt vermeld in de overeenkomst, geldt een termijn van drie weken....

Van een ICP is sprake indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en volgens de hoofdregel voor het bepalen van de plaats van dienst de dienst wordt verricht in het land waar de opdrachtgever is gevestigd (zoals bij een adviesdienst). De dienst is in...

Wage withholding tax is an advance tax payment on income tax. Anyone deriving an income from employment in the Netherlands is liable to pay income tax on the income. In addition, employees in the Netherlands are generally covered by social security. The employer withholds...

Stel u wilt als IB-ondernemer een gedeelte van uw spaargeld van box 3 overhevelen naar uw ondernemingsrekening. Heeft u het geld op korte termijn nodig binnen uw onderneming - bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel - dan is dat geen probleem. Wanneer u...

De arbeidsrelatie tussen een commissaris en de organisatie waar hij toezicht houdt op het bestuur, kwalificeert nu nog als een fictieve dienstbetrekking. Dat betekent dat er loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) moet worden ingehouden en dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) is verschuldigd. Let op! Een commissaris is...

To combat exploitation, underpayment of personnel and unfair competition on the labour market with effect from 1 July 2015 the Sham Employment Arrangements Act (WAS) has been in force. The law provides for various measures, some of which came into effect as from...