februari 2016

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. De Belastingdienst geeft antwoord op een aantal veel...

Van de 800.000 zzp'ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap heeft ruim een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit aandeel is volgens berekeningen van het CBS gedaald van 23,4% in 2011 tot 21,9% in 2013. Arbeidsongeschiktheidsverzekering U bent als zzp'er niet verplicht u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. U moet zelf...

Het antwoord is nee. Het hangt af van de feiten. Bij echt werknemerschap is uw partner verplicht verzekerd. Echt werknemerschap wil zeggen: uw partner heeft zich verplicht om voor de bv te werken onder condities die vergelijkbaar zijn met andere werknemers, uw bv is verplicht...

Leent u wel eens personeel in, doe dan voorafgaand aan de inlening de gratis Waadi-check op de website van de Kamer van Koophandel. Zo weet u zeker dat degene waarmee u zaken doet, geregistreerd staat als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt. Leent u personeel in...

Bron: SRA - Publicatiedatum: 09-02-2016 Steeds vaker proberen ondernemers middels crowdfunding aan financiering te komen voor realisatie van nieuwe ideeën. Is de ondernemer over de ontvangen crowdfundingsbijdragen btw verschuldigd? Dat is afhankelijk van de vraag of degene die de bijdrage stort een tegenprestatie, zoals een dienst...

Nieuwe starters kunnen rekenen op een verkorte afhandelingstermijn van hun WBSO-aanvragen. Nu bedraagt de afhandelingstermijn doorgaans drie maanden, maar per 1 maart 2016 gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de aanvragen van nieuwe starters met voorrang in behandeling nemen. Hierdoor kan de aanvraag worden...

Onlangs besliste de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen mag verstrekken aan verhuurders. Die uitspraak wil echter niet zeggen dat de inkomensverklaring daarmee van de baan is. Het kabinet is druk doende om een...

Per 1 mei 2016 komt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) definitief te vervallen. Voortaan kan er gewerkt worden met vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten. Wordt daadwerkelijk gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever vooraf de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft...

De subsidie wordt alleen gegeven als er meerdere energiebesparende maatregelen of een combinatie van energiebesparende maatregelen worden genomen. Voor een enkelvoudige maatregel geldt dus geen subsidie, omdat men ervan uitgaat dat mensen één energiebesparende maatregel ook wel zonder subsidie zullen nemen. Niet voor zonnepanelen De subsidie is...

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag, 29 januari 2016, in twee zaken een eindoordeel gegeven over de crisisheffing 2013 en 2014. Ondanks dat deze werkgeversheffing wel wat haken en ogen kende, blijft de regeling in stand. Crisisheffing De crisisheffing was een heffing die in 2013 en 2014...