februari 2016

De minister van Financiën kondigde onlangs de oprichting van het Nederlandse UBO-register aan. Hierin worden de natuurlijke personen opgenomen die bij een vennootschap of juridische entiteit uiteindelijk aan de touwtjes trekken. De maatregel wordt genomen in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering...

Van uw intracommunautaire levering moet u een opgaaf ICP doen. Levert u voor minder dan € 100.000 intracommunautair per kwartaal dan mocht u deze opgaaf tot vorig jaar nog per kwartaal doen. Maar, let op! Vanaf 1 januari 2016 is deze grens omlaag gegaan naar...

Wie zich in 2016 voor het eerst bij een financiële instelling heeft gemeld, heeft het al gemerkt. De instelling vraagt naar uw fiscale woon- of vestigingsland. Dit moet de financiële instelling op grond van nieuwe internationale regels ter voorkoming van zwartsparen en belastingontduiking. Maar wat...

Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen. Met een gisteren - 16 februari 2016 - verschenen conclusie van Advocaat-Generaal Niessen (A-G) is dit vuur verder opgelaaid. Kort gezegd concludeert de A-G dat de belastingheffing op vermogen in...

Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om het overwerkloon bij het reguliere tijdvakloon op te tellen, maar is het verplicht om de tabel bijzondere beloningen toe te passen op het overwerkloon. Dit kan tot gevolg hebben dat het overwerkloon in de loonbelasting vanaf 2016...

Premiekortingen Met behulp van de rekenhulp kunt u beoordelen of u recht heeft op de premiekorting oudere werknemer, de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer of de premiekorting jongere werknemer. De premiekorting oudere werknemer geldt als u een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt vanuit een uitkering....

Betaalt u vóór 28 februari dan krijgt u korting. Dat u korting krijgt als u de hele aanslag in één keer betaalt, is niet bijzonder, dat is altijd zo. De hoogte van de korting is wel bijzonder. Die wordt namelijk berekend alsof u 4% rente...

Voor een ondernemer met recht op aftrek van voorbelasting is een inkoopfactuur een waardecheque. Alleen een geldige waardecheque geeft recht op teruggaaf van voorbelasting. Zodra de Belastingdienst ontdekt dat een inkoopfactuur onjuist is, betaalt de Belastingdienst de daarop vermelde voorbelasting niet uit of wordt eerder...

Er komt een meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten. Hiermee kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Een beperkte meldingsplicht gaat gelden voor de buitenlandse zelfstandige die in Nederland tijdelijk...

Om te bepalen wat onbelast mag worden vergoed dan wel ter beschikking gesteld of verstrekt, is het belangrijk vast te stellen of sprake is van een 'werkplek'. Daarvoor gelden drie voorwaarden: De werkruimte is een zelfstandige ruimte. U moet de ruimte afzonderlijk kunnen verhuren. De ruimte...