februari 2016

De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genaamd, komen we tegen in de Successiewet. De opvolger kan bij erven of het geschonken krijgen van een onderneming (of aandelen in een onderneming) een beroep doen op de BOR. De waarde van de onderneming tot € 1.060.298 is dan...

Bent u als Nederlandse stichting of vereniging niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wilt u Nederlandse dividendbelasting terugvragen, dan kan dit voortaan alleen nog digitaal. Daarvoor moet u zich eerst bij de Belastingdienst registreren. Registeren Tot 22 februari van dit jaar kon u via de site van...

Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimumloon kan verdienen. De subsidie dient als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid zodat u hier...

Een doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit heeft de kantonrechter in Arnhem begin dit jaar bepaald. Onduidelijk was tot dusverre...

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot...

Loan-to Value Wilt u een hypotheek afsluiten dan kan dit in 2016 tot maximaal 102% (2015: 103%) van de waarde van het koophuis. Die verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis heet Loan-to-Value (LTV). Deze LTV gaat stapsgewijs omlaag naar...

On Tuesday, 2 February 2016, the Dutch Upper House of Parliament voted to abolish the VAR (Declaration of Income Tax Status) and to implement a new system of model and sample agreements. Effective 1 May 2016, the VAR will definitely lapse. From now...

As from January 1, 2016 new Transfer Pricing legislation for multinationals has come into effect in The Netherlands. The new legislation is a result of the OESO BEPS report and obligates two categories of multinationals to extend their Transfer Pricing report Country by Country...

De kosten voor het studiejaar 2014/2015 kunnen, voor zover deze in 2015 betaald zijn, nog worden afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om college- en ander lesgeld, eventuele examengelden, de kosten van verplicht voorgeschreven boeken en studiematerialen en verplicht voorgeschreven zaken als veiligheidsbrillen en handschoenen etcetera....

Wilt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV gebruik dan steeds de juiste formulieren en zorg voor een complete aanvraag. De termijn voor behandeling van de ontslagaanvraag door het UWV duurt ongeveer vier weken. Die termijn gaat lopen vanaf het moment dat het UWV een...