januari 2016

Bent u in het bezit van een oldtimer en kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling maar heeft u daar bewust vanaf gezien, dan heeft u mogelijk twee keer een rekening motorrijtuigenbelasting ontvangen over een deel van het eerste tijdvak in 2016. De Belastingdienst heeft per...

Het merendeel van de voorgestelde wijzigingen waren al bekend na verschijning halverwege vorig jaar van de Autobrief II. De wijzigingen in de autobelastingen voor de periode 2017-2020 zijn nu echter ook opgenomen in een officieel wetsvoorstel. Wat stelt het kabinet zoal voor? Bijtelling Het algemene bijtellingspercentage gaat...

Ondernemers die de auto van de zaak ook privé gebruiken, moeten in de laatste btw-aangifte over 2015 de btw over dit privégebruik aangeven en betalen. Die jaarlijkse btw-correctie voor de auto van de zaak staat al enige jaren ter discussie. De Belastingdienst heeft aangegeven dat ondernemers...

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de door de uitlener te betalen afdracht van loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft. Ook moet u ervoor waken dat u met een geregistreerde uitlener zaken doet (www.waadicheck.nl). Van inlenen is sprake als personeel dat in...

De Belastingdienst is onlangs in het ongelijk gesteld in een belangrijke zaak over de afdrachtvermindering onderwijs. Deze afdrachtvermindering is namelijk ook van toepassing bij deelkwalificaties, terwijl de Belastingdienst hierover een ander standpunt hanteerde. Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door de...

De OR heeft nu alleen instemmingsrecht als een werkgever een pensioenregeling wil vaststellen of intrekken, maar niet als een werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Dat gaat veranderen. Als het aan het kabinet ligt, wordt het instemmingsrecht van de OR uitgebreid en kan de OR straks...

De afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) wordt mogelijk uitgesteld. Per 1 april 2016 zou de VAR worden vervangen door een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten, maar die ingangsdatum staat wellicht op losse schroeven, nu de Eerste Kamer pas in februari gaat stemmen over...

De volgende dga's zijn vanaf 1 januari niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen: De bestuurder die, al dan niet samen met zijn partner, een dusdanig aantal aandelen bezit dat hij over zijn eigen ontslag kan beslissen of niet tegen zijn wil ontslagen kan worden. De bestuurder die, al...

Zo gelden vanaf 1 januari 2016 onder meer de volgende regels: De opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot één maand. Voor andere werknemers geldt – afhankelijk van de duur van het dienstverband – een opzegtermijn van één tot...

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk die zich bezig houdt met het bevorderen van ondernemerschap in Nederland. Zij doen dit door het geven van microkredieten tot maximaal € 50.000 en mkb-kredieten tot maximaal € 250.000. Daarnaast biedt Qredits coaching, praktische informatie en ondernemerstools aan. Bijvoorbeeld...